Hlavní obsah
Lidé a společnost

Česko jako monarchie. Kdo by byl panovníkem?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Leopold Bucher/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronation_Ferdinand_V_of_Bohemia.jpeg

Korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého na českého krále v roce 1836

21. 3. 20:00

Ve svém minulém příspěvku o výhodách monarchie jsem slíbil odpovědět na otázku: Kdo by vlastně měl být českým panovníkem?

Článek

Habsburkové?!

Odpověď je samozřejmě dána nástupnickým řádem, který nelze nějak zrušit. Podle nástupnického řádu vychází jako právoplatný a neoddiskutovatelný panovnický rod dynastie habsbursko-lotrinská, kterou dnes vede Karel Habsbursko-Lotrinský (vnuk posledního českého krále).

U mnoha lidí tento rod vyvolává negativní názory. Proč? Habsburkové byli při národním obrození částí obrozenců vykresleni jako germanizátoři a protivníci českého stavovského povstání. Období Bílé hory bylo vnímáno jako povstání hrdých Čechů proti Němcům, ale naprosto se opomenul fakt, že etnické národy v té době prakticky neexistovaly a ve stavovském vojsku sloužili samí cizinci a stavy zvolený král byl taky Němec. Germanizační snahy Habsburků jsou jenom historickým klišé, které v naší paměti ukotvila propaganda prvorepubliková a komunistická. Když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak vlastně Habsburkům vděčíme za uchování našeho jazyka. Často je jako důvod být proti Habsburkům uváděn fakt, že se František Josef I. nenechal korunovat českým králem. Na to bychom se měli především dívat očima panovníka mnohonárodnostní říše, ve které si Němci a Maďaři (42,93 % obyvatelstva) korunovaci nepřejí a jenom 12,54 % obyvatel (Češi) si korunovaci přeje. I když se František Josef I. nekorunoval, pořád byl právoplatným panovníkem, neboť českým králem se následník stává smrtí nebo abdikací svého předchůdce.

Abych jenom nerozkrýval klišé, uvedl bych jeden argument pro Habsburky. Poslední český panovník Karel III. měl k Čechám vřelý vztah, protože zde „strávil nejšťastnější léta svého života“. V Brandýse nad Labem si dokonce koupil zámek jako jedno ze svých osobních sídel. Nejenom v Čechách vlastnil majetek, ale i zde studoval, na Karlově univerzitě v Praze. Učitelem mu byl třeba významný český historik Jaroslav Goll, který za ním chodil na Pražský hrad, kde Karel pobýval.

Pretendent, potenciální panovník

Snad jsem teda objasnil důvody proč mají Habsburkové na český trůn nárok. A teď bych uvedl, kdo je tedy pretendentem trůnu (potenciálním panovníkem). Je to rakouský podnikatel a politik Karel Habsbursko-Lotrinský (* 1961). Je vnukem výše zmíněného Karla III. a synem antikomunistického evropského politika Otty von Habsburga. Karel Habsbursko-Lotrinský podniká v médiích a je předsedou konzervativního a proevropského hnutí Panevropská unie Rakousko. Již několikrát navštívil Česko, např. minulý rok (2022). Jeho syn a potenciální korunní princ je rakouský automobilový závodník Ferdinand Zvonimir Habsursko-Lotrinský (* 1997).

Jiný rod?

Ale pořád zde je možnost, že by se rod Habsburků vzdal nároku.

Pokud by se dynastie Habsbursko-Lotrinská nároku vzdala, tak se trůn posune k další dynastii, žádná volba už totiž nepřipadá v úvahu. Pokud by se nároku vzdali všichni členové dynastie najednou, byla by dědičkou Karlova dcera princezna Eleonora, pokud by se vzdávali postupně, pak dcera (či jiná nejblíže příbuzná žena) posledního z nich.
Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
22. 3. 2023

V poslední části bych ukázal jaký by podle mě mohl být postup v hledání panovnického rodu, kdyby jimi (z různých důvodů) nebyli Habsburkové:

  • jako první bych se zeptal potomků Františka Ferdinanda d'Este, vévodů z Hohenbergu
  • pak významného českého šlechtického a panovnického rodu knížat z Lichtenštejna
  • následovně významného českého šlechtického rodu Schwarzenbergů
  • Lobkowiczové
  • Kinští
  • Sternbergové
  • Czerninové
  • rod bavorských králů Wittelsbachů, od kterých pocházeli čeští protikrálové Fridrich Falcký a Karel VII. Bavorský
  • dále bych hledal v jiných evropských panovnických rodech

Ještě než skončím, dám sem jednu anketu:

Anketa

Jaký rod by Vám vyhovoval nejvíce?
Habsbursko-lotrinská dynastie
54,3 %
Hohenbergové
1,3 %
Lichtenštejnové
3,4 %
Schwarzenbergové
4,8 %
Lobkowiczové
1,5 %
Kinští
29,3 %
Sternbergové
2,2 %
Czerninové
2,7 %
Wittelsbachové
0,5 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 4163 čtenářů.

Děkuji za přečtení a přeji krásný den.

Zdroje

Reklama

Související témata:
Lobkowicz
Czerninové z Chudenic

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz