Hlavní obsah
Finance

Získejte pro sebe a vaše blízké vyšší důchody od státu, poradíme jak

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Dušan Šídlo
9. 3. 16:52

Nepořádek v důchodové evidenci může negativně ovlivnit nejen vás (nižší starobní a invalidní důchod), ale i vaše blízké (nižší vdovský a sirotčí důchod).

Článek

V prvním dílu série článků o starobních důchodech jsem psal o businessu firem, které vydělávají na složitosti výpočtu státních důchodů. Nyní na toto téma navážu. Je totiž důležité vědět, že k maximální výplatě starobního důchodu jsou z vaší strany nutné aktivní kroky.

1. Požádejte o Informativní osobní list důchodového pojištění

Každý občan může jednou za kalendářní rok požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění.

Formulář žádosti si můžete stáhnout na webu ČSSZ.

Foto: Dušan Šídlo

Díky informativnímu osobnímu listu důchodového pojištění (IOLDP) zjistíte, v jakém stavu je vaše evidence u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Uvedený list obsahuje přehled následujících údajů, které značně ovlivňují výši vašeho budoucího starobního důchodu:

· vyměřovacích základů („výdělky"),

· dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ,

· vyloučených dob, včetně celkového součtu evidované doby a součtu náhradních dob.

O „důchodový list“ nemusíte žádat jen poštou. Potřebné informace můžete zjistit i z ePortálu ČSSZ, pokud máte datovou schránku. V ePortálu můžete mimo jiné využít službu „Náhled na evidenční listy důchodového pojištění“.

2. Zkontrolujte si údaje, které ovlivňují výši vašeho důchodu

Po obdržení IOLDP se pusťte do kontroly uvedených údajů. Pokud na obdrženém listu nebudete něčemu rozumět, vysvětlivky k němu naleznete zde.

Evidované údaje se nemusí shodovat s evidenčními listy od zaměstnavatele nebo některé mohou zcela chybět. Možná jste za život vystřídali celou řadu zaměstnání, a tak se může lehce stát, že nebyl odevzdán některý evidenční list z vašeho předchozího zaměstnání. Myslíte si, že to je problém státu nebo zaměstnavatele? Omyl. ČSSZ již v roce 2017 vydala tuto tiskovou zprávu:

Foto: Dušan Šídlo

Evidenční listy se vyhotovují ve třech kopiích, jednu dostává ČSSZ, jednu zaměstnanec a třetí eviduje zaměstnavatel. Ne vždy zaměstnavatelé svoji povinnost z různých důvodů splní. Problémy pak budete mít vy, proto je dobré vědět:

· Pokud máte uschovány stejnopisy evidenčních listů, můžete jimi prokázat dobu svého zaměstnání i výdělky, a to i v případě, že zaměstnavatel originál evidenčního listu neodeslal ČSSZ.

· Pokud kopii evidenčního listu nemáte, požádejte o ni daného zaměstnavatele.

· Pokud na evidenčním listu zjistíte nesrovnalosti, například v identifikačních údajích, nebo určité období jeho zaměstnání není evidováno jako doba pojištění, výdělek na evidenčním listu neodpovídá výdělkům uvedeným na výplatních páskách nebo nesouhlasí počet dnů, kdy jste byl v daném kalendářním roce nemocný apod., požádejte zaměstnavatele o opravu.

Co ale dělat, když se s dřívějším zaměstnavatelem na úpravě nedohodnete nebo když daný zaměstnavatel již zanikl? V takovém případě je nutné celou situaci řešit s Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ).

3. Načasujte svůj odchod do důchodu

Odchod do starobního důchodu je nutné vhodně načasovat a vědět, jak se před důchodem zachovat. Existuje řada možností: pokračovat ve výdělečné činnosti (přesluhovat), čerpat předčasný starobní důchod a/nebo předdůchod, evidovat se na Úřadu práce atd. Jednotlivé varianty a jejich finančně-matematické propočty nemusí být pro každého zcela jednoduché a v tomto případě již může být vhodné se včas poradit s finančním poradcem či s některou ze specializovaných společností.

Závěr

Spoléhat na stát, že vám vyplatí správnou výši starobního důchodu není dobrá cesta. Výši vašeho starobního důchodu neovlivňují jen výdělky pár let před odchodem do penze, ale všechny výdělky od roku 1986. Musí být tak správně zaznamenány.

Kromě výdělků mají na důchod vliv různé doby. Dohledávání dokladů prokazujících některé neevidované doby pojištění (studia, zaměstnání, evidence na Úřadu práce apod.) je při včasné kontrole snazší.

Zkontrolovat a uspořádat údaje v centrální evidenci v ČSSZ je vhodné neodkládat na předdůchodový věk a učinit tak co nejdříve. Zaznamenané údaje neovlivňují jen výši vašeho starobního důchodu, ale i výši případných invalidních důchodů (před odchodem do důchodu se stanete invalidními) a vdovské či sirotčí důchody (starobního důchodu se nedožijete). Nepořádek v důchodové evidenci tak v konečném důsledku může negativně ovlivnit nejen vás, ale i vaše blízké.

Anketa

Co si myslíte o stávajícím výpočtu důchodů?
Má hlavu a patu
7,6 %
Je příliš složitý
84,8 %
Nezajímám se o to
7,6 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 79 čtenářů.

Související články

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz