Hlavní obsah
Věda

Česká egyptologie mimo Egypt: Univerzita a akce pro veřejnost v roce 2022

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Magdalena Dubnová, 2022

Výstava Cesta české egyptologie v Káhiře (Magdalena Dubnová, 2022)

6. 2. 0:00

Při každoročním bilancování se vracíme k tomu, co se nám v předchozím roce povedlo a nač můžeme navázat. Minulé dva texty vám představily náš archeologický výzkum, na ně navazujeme naší prací v Praze.

Článek

O naše poznatky i nadšení pro starý Egypt se chceme dělit

Dobře si uvědomujeme, jak je důležité informovat o naší archeologické i badatelské práci českou veřejnost, a proto pro ni každoročně připravujeme řadu přednášek, výstav a dalších akcí. Stejně tak je ale důležité i v Egyptě vysvětlovat veřejnosti, na čem a proč vlastně v terénu pracujeme. V Káhiře jsme proto ve spolupráci s velvyslanectvím a sítí Českých center na podzim oživili vysokou zeď obklopující areál Velvyslanectví České republiky v Káhiře výstavou nazvanou Cesta české egyptologie. Fotografická výstava s krátkými popisky v arabštině, češtině a angličtině měla u odborné i laické veřejnosti velký úspěch a bude v Káhiře k vidění až do konce února 2023.

Dějiny české egyptologie se píší již více než 100 let a věřte, že je o čem vyprávět. V roce 2019 jsme si toto výročí připomněli výstavou Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie. Výstava od té doby putovala po různých českých i slovenských muzeích. Na přelomu roku 2021 a 2022 jste si ji mohli prohlédnout v Západočeském muzeu v Plzni, odkud jsme ji přesunuli do Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Obě expozice jsme doprovodili komentovanými prohlídkami a přednáškami pro veřejnost.

Nelenili jsme ani na našem domácím pracovišti v Praze, kde se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy snažíme vychovávat nové generace egyptologů. Kromě pedagogické a vlastní badatelské činnosti, která zabírá většinu našeho pracovního času, jsme opět nezapomínali ani na širokou veřejnost a laické milovníky staroegyptské civilizace a kultury. V červnu jste tak měli možnost přijít na rozlehlou zahradu pražské Mateřské školy U Uranie, kde jsme pro děti školkového a mladšího školního věku zorganizovali Školkohraní v zemi faranonů. Ve spolupráci s našimi studenty a mateřskou školou U Uranie jsme si s dětmi a jejich rodiči užili odpoledne plné zábavných úkolů spojených s poznáváním starověkého Egypta. Pro zájemce o egyptologii všeho věku byl určen i náš program v rámci akcí k oslavě Mezinárodního dne archeologie. Ten se tradičně koná na podzim a veřejnosti se při něm představují všechny archeologické obory, které je možné studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Foto: Veronika Dulíková, 2022, © archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Děti plní jednu ze zkoušek v rámci Školkohraní v zemi fraonů (Veronika Dulíková, 2022, © Český egyptologický ústav FF UK)

V průběhu léta jsme pak intenzivně pracovali na přípravě výstavy Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi, která byla slavnostně otevřena začátkem listopadu v reprezentativních prostorách Univerzity Karlovy. Tato výstava připomněla dvě významná egyptologická výročí spojená s číslovkou 22, a to rozluštění hieroglyfů Jeanem Françoisem Champollionem v roce 1822 a objevení Tutanchamonovy hrobky Howardem Carterem o sto let později, roku 1922. Při této příležitosti jsme pro děti a školní skupiny připravili speciální prohlídky a pracovní listy, pro dospělé návštěvníky jsme pak spolu s našimi skvělými studenty uskutečnili komentované prohlídky. Zájem o výstavu předčil naše očekávání, a tak již nyní organizujeme její putování po dalších českých a moravských muzeích.

Foto: Alexandra Pastoreková, 2022, © archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Výstava Kouzlo objevování spojuje hieroglyfy a Tutanchamonovu hrobku (Alexandra Pastoreková, 2022, © Český egyptologický ústavu FF UK)

Knihy pro ty, kdo touží po poznání

Mezi tituly, které se nám vloni podařilo vydat, nám největší radost udělala publikace textů z Menechibnekonovy hrobky. Jde o vědeckou knihu přinášející fotodokumentaci, kresby, přepis, překlad a výklad náboženských a magických textů z Menechibnekauovy šachtové hrobky v Abúsíru. Tyto texty přinášejí nový vhled do myšlení a náboženství Egypťanů v době kolem roku 520 př. Kr. Práce na překladu a interpretaci textů trvala několik let, a kniha tak přestavuje malý krásný zázrak, který jsme s nadšením přivítali nejen my v Českém egyptologickém ústavu, ale i naši zahraniční kolegové. V anglickém jazyce jsme také vydali knihu Knowledge and Memory, která se zaměřuje na téma kontinuity a skokových změn ve společnosti, hospodářství, náboženství a jazyce starých Egypťanů. Editoři tuto knihu navíc věnovali našemu kolegovi Ladislavu Barešovi k jeho 70. narozeninám. Navíc se jako tradičně podařilo vydat i dvě čísla našeho vědeckého časopisu Prague Egyptological Studies.

Foto: Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK

Publikace textů z Menechibnekonovy hrobky je již 29. knihou v naší vědecké řadě Abusir.

Publikace psané v angličtině jsou určeny především pro odborné zahraniční publikum, ale i v českém jazyce se nám podařilo vydat hned několik knih. Začátkem roku 2022 se na pultech knihkupectví objevila převážně fotografická kniha Zmizelé horizonty z pera Lucie Vendelové Jiráskové, Petra Košárka a Štěpána Macháčka, na podzim pak kniha vyšla kniha Miroslava Vernera a Ivany Faryové 200 let egyptologie, a nakonec se objevil Tutanchamon. Příběh tohoto panovníka a jeho hrobky ve stejnojmenné knize vypráví Miroslav Bárta. O vánoční dárky pro fanoušky egyptologie proto vloni rozhodně nebyla nouze.

Foto: Archiv Českého egyptologickéh ústavu FF UK

Kniha Zmizelé horizonty představuje fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu v kontextu dějin tohoto pracoviště.

Foto: Publikace 200 let egyptologie mapuje dějiny egyptologie od rozluštění hieroglyfů po současnost.

Publikace 200 let egyptologie mapuje dějiny egyptologie od rozluštění hieroglyfů po současnost.

Foto: Kniha Tutanchamon připomíná nejen příběh zlatého faraona, ale také Howarda Cartera, který jeho hrobku objevil.

Kniha Tutanchamon připomíná nejen příběh zlatého faraona, ale také Howarda Cartera, který jeho hrobku před sto lety objevil.

Kromě těchto viditelných výsledků naší práce jsme se ale věnovali i mnoha dalším činnostem, jež posunují náš obor dále do moderní doby, jen nejsou vidět navenek. Poměrně velká skupina pracovníků našeho ústavu neustále pracuje s jeho rozsáhlým archivem fotografií a kresebné dokumentace, který postupně v rámci možností digitalizujeme a zpřístupňujeme v naší databázi. Díky tomu je pak práce na publikacích rychlejší a efektivnější.

Konference a spolupráce se zahraničními kolegy

Jednou z největších egyptologických událostí loňského roku byl 8. ročník mezinárodní konference Old Kingdom Art and Archaeology, kterou tentokrát hostilo španělské město Jaén. Tato konference, na kterou organizátoři pozvali hned sedm egyptologů z České republiky (největší zastoupení hned po domácích Španělech!), je pro nás významná ze dvou důvodů. Jednak proto, že jsme ji v roce 2004 zakládali u nás v Praze, a pak také proto, že je zaměřená na období Staré říše, z níž pochází většina památek z české archeologické koncese v Abúsíru. Proto je pro nás pokaždé důležité a velmi přínosné se této konference účastnit a předat si s kolegy ze světa nové poznatky o tomto fascinujícím období egyptských dějin, kdy vznikaly největší pyramidy jako symboly moci egyptských panovníků. Zástupci našeho ústavu seznámili své zahraniční kolegy s novými výzkumy v terénu i s výsledky dlouholetých bádáních o vývoji společnosti v době Staré říše nebo o proměnách a významu materiální kultury tohoto období. V Praze jsme pak zorganizovali dvě menší mezinárodní setkání. První jsme věnovali tématu tradice, změn a inovací v egyptské kultuře, druhé se zaměřovalo na elity starověkého Egypta. V rámci prestižní mezinárodní muzejní a muzeologické konference ICOM, kterou letos hostilo české Národní muzeum, jsme na Filozofické fakultě uspořádali jednodenní sympózium věnované archeologickým výzkumům Českého egyptologického ústavu.

Nezaháleli jsme – a bylo to vidět

I přes různé peripetie, na něž jsme postupně naráželi, byl rok 2022 pro českou egyptologii rokem velmi plodným. Na prahu roku 2023 teď stojíme s nadějí, že se nám opět podaří odvést velký kus dobré práce a obhájit naši pozici v českém i světovém vědeckém prostředí. Nejdříve budeme jednat o rozpočtu (bohužel ani začátkem února ještě nevíme, zda a s čím budeme moci hospodařit), ale především se musíme věnovat přípravě a koordinaci archeologických expedic pro jaro a podzim roku 2023 a samozřejmě nás čeká spousta práce na nových článcích a knihách. Naši studenti budou letos obhajovat své bakalářské práce a někteří z nich se následně budou hlásit do navazujícího magisterského studia. Navíc letos opět otevíráme možnost pro nové zájemce o studium egyptologie. Veřejnost se však jako tradičně může těšit také na výstavy nebo přednášky v muzeích, kulturních institucích nebo v rámci tzv. Univerzity třetího věku na FF UK. A jak to v roce 2023 bude s naším archeologickým výzkumem? Snad se nám podaří odkrýt a zdokumentovat zatím neprobádanou šachtovou hrobku AW 7 v Abúsíru a dokončit výzkum hrobek C 1 a D 72 v severní Sakkáře. Na pokračování výzkumu čeká i pohřebiště hodnostářů kolem Džedkareovy pyramidy. Ale jak už to tak v archeologii bývá, jistě zase nebude nouze o překvapení.

Pokud vás minuly první dvě části tohoto textu, můžete se na ni podívat zde (archeologie, jaro 2022) a zde (archeologie, podzim 2022).

Autor: Lucie Vendelová Jirásková. Autorka je vědeckým pracovníkem Českého egyptologického ústavu FF UK. Účastní se archeologických výzkumů v Abúsíru a Sakkáře, spravuje archiv fotografií a terénní dokumentace a autorsky se podílí na mnoha akcích pro veřejnost.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz