Hlavní obsah
Finance

O registrech přehledně. Jak se nechat z registrů vymazat a kdy to nepůjde

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash.com
26. 7. 14:49

Registry dlužníků (úvěrové registry, registry platebních informací) jsou důležitou součástí procesu schvalování půjčky. Ale i dalších procesů. Škodlivé nebo chybné záznamy se z nich dají nechat odstranit. Podívejte se jak.

Článek

V registrech si vás vyhledá potenciální nový zaměstnavatel, pronajímatel bytu, dodavatel energií, či člověk, s nímž vyjednáváte koupi ojetého vozu. Podívejme se proto na registry přehledně, v seriálu o pěti dílech. Dozvíte se, že i vy s nimi můžete pracovat.

Co najdete v sérii „Registry přehledně“?

U série o registrech, jinými slovy o databázích dlužníků a databázích zaměřených na vymáhání dluhů, se plánuju zaměřit na 5 témat. Z toho první tři témata už jste si mohli přečíst v minulých týdnech (viz odkazy níže):

 1. co vás do registrů dostane
 2. jak dlouho budete v registrech vedeni
 3. jak si požádat o výpis z registru dlužníků a na kolik vás vyjde
 4. jak na výmaz z registrů dlužníků
 5. kdo spravuje který z registrů, aneb v čích jste vlastně rukou.

Sérii skládám tak, aby vám dala ucelený přehled o registrech dlužníků, a také o možnostech, jak s nimi zacházet.

Ano, jak s nimi zacházet. Nemusíme být jen pasivním „záznamem v registru“. S dobrými zápisy (s kladnou historií) se můžeme ohánět na správných místech a těžit z nich výhody. A protože omyly se nevyhýbají žádné lidské činnosti, tudíž ani registru, neoprávněné či nepravdivé zápisy můžeme nechat smazat, resp. si jejich smazání přímo vynutit.

Přikročme ke čtvrtému tématu:

O registrech přehledně: jak na výmaz z registrů

Tentokrát nebudu text rozdělovat po jednotlivých registrech, výmaz z nich totiž podléhá stejným pravidlům. Pravidla najdete v zákoně o ochraně spotřebitele(konkrétně v jeho páté části), plus v souvisejících předpisech. Na výmaz neoprávněného záznamu má registr maximálně 3 měsíce.

Přitom musí blokovat zobrazení toho záznamu, o jehož smazání jste požádali, a to až do doby, než se prokáže, zda je záznam neoprávněný, či (z pohledu poskytovatele) není. Či sem musí zanést informaci, že se o záznam vede spor. Podrobně se povinnost správce registru dočtete v § 20z zmíněného zákona

A nebyla by to česká koumavá hlava, aby nevymyslela chytrý způsob, jak si z registrů odstranit negativní záznam co nejdříve. Mnohem dřív, než dovolují vnitřní pravidla kteréhokoliv z registrů. Kdyby nebylo GDPR, nikdy by dřívějšího výmazu dosáhnout nešlo. Jak na předčasný výmaz, se dočtete i v samotných registrech (například SOLUS), neboť jde o postup po právní stránce zcela logický. Viz níže.

Jak na výmaz neoprávněného záznamu

Pořídili jste si výpis a zjistili jste, že záznam v něm je špatný? Že tu zůstal déle, než měl, případně že jsou v něm nepřesnosti? Požádejte o neprodlené odstranění takového záznamu. Písemnou žádost adresujte na správce registru a zároveň na poskytovatele služby, kterou máte v registrech zapsánu.

 • Když najdete neoprávněný záznam v BRKII, NRKI nebo v REPI, kontaktujte jen registr (Klientské centrum). Registr bude sporný záznam konzultovat s poskytovatelem půjčky. Když se ukáže, že je pravda na vaší straně, záznam bude neprodleně smazán. Nebo poskytovatel (na popud registru) kontaktuje vás a prověří celou situaci. Už pro vás připravili formulář.
 • U ostatních registrů (CRÚ, SOLUS) kontaktujte přímo poskytovatele služby (například banku, od níž máte půjčku v registru neoprávněně zapsánu). A kopii žádosti pošlete i samotnému registru.
 • Chybný záznam v Centrální evidenci exekucí (CEE) řešte s exekutorem, který záznam do registru zanesl. Ve výpisu o něm najdete všechny potřebné info, včetně kontaktů. Kdyby přece jen chyběly, dohledáte v databázi exekutorů. Kdyby nereagoval, popožeňte ho prostřednictvím Komory exekutorů, ta má povinnost situaci bez odkladu prověřit.
 • Chybný záznam v Insolvenčním rejstříku (ISIR) řešte s tím insolvenčním správcem, který záznam do registru vložil. I v tomto případě najdete jeho údaje přímo ve výpisu, anebo v seznamu insolvenčních správců.

Co dělat, když zjistíte, že máte v registru cizí dluh

Cizí dluh je vlastně neoprávněným záznamem. Horší je však skutečnost, že cizí dluh zapsaný na vaše jméno (po krádeži vaší identity nebo podvodem vašeho příbuzného/partnera), není splácen. Načítají se nejen úroky a poplatky, ale i sankce z prodlení. Brzy jeho nesplácení vyústí ve vymáhání inkasní agenturou nebo v exekuci.

Cizí dluh zapsaný na vaše jméno musíte řešit okamžitě, rovnou u poskytovatele. Je potřeba mu sdělit, že osoba, co u něj sjednala (například úvěr) na vaše jméno, jste rozhodně nebyli vy. Zároveň informujte registr, kde jste zapsáni, že jde o neoprávněný záznam a vyjednáváte o jeho zrušení. Že si přejete záznam zablokovat, nebo u něj alespoň vyznačit probíhající spor mezi vámi a poskytovatelem.

Jak prokážete, že půjčka či jiná nasmlouvaná služba, nejsou vaše?

Pokud šlo o půjčku na účet, tak číslem účtu - poskytovatel částku jistě poslal jinam. Nebo tím, že v době sjednání půjčky už jste měli ztracenou občanku evidovánu v databázi ztracených dokladůvedené Ministerstvem vnitra.

Poskytovatel vám může dát i jiné možnosti, jak dokázat, že vy jste půjčku nesjednali, a ani jste se nestali příjemcem peněz. Vše je o komunikaci. Kdyby náhodou vázla, požádejte o pomoc poradnu při finanční tísni.

Jak na výmaz negativního (ale oprávněného záznamu)

V minulém díle jsem psala, jak dlouho po uhrazení dluhu se záznam o něm v registrech udržuje. BRKI, NRKI, REPI mažou záznamy až 4 roky po doplacení zapsaného závazku. SOLUS 3 roky od splacení problematické půjčky nebo 1 rok po úhradě dluhu mobilnímu operátorovi.

Jenže, jak se na stránkách registrů také dozvíte, o vymazání negativních záznamů (o problémech se splácením) si můžete požádat mnohem dříve. Podle pravidel daných českou legislativou na něj dokonce máte nárok. Kdy? A jak na to?

 1. Doplaťte celý dluh, který je předmětem negativního záznamu.
 2. Pak vypovězte původnímu poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů (ono GDPR). Vzor výpovědi najdete tady.
 3. Vyžádejte si potvrzení o bezdlužnosti u tohoto poskytovatele a o skutečnosti, že s ní nemáte žádný smluvní závazek
 4. A na základě vypovězeného souhlasu požádejte registr o vymazání vašich záznamů, žádost podložte právě nesouhlasem s nakládáním s vašimi osobními daty. Přes váš nesouhlas je totiž nesmějí držet, viz zákon o ochraně spotřebitele, § 20z (9):

Spotřebitel je oprávněn vůči provozovateli, který registr vede, písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.“

S tímto postupem uspějete jen v případě, že nejprve doplatíte celý dluh, včetně případných sankcí. Dokud jej nedoplatíte, nelze vypovědět souhlas se zpracováním osobních údajů, který je klíčem k předčasnému výmazu z registru.

Jak sepsat žádost o výmaz neoprávněného záznamu z registru

Na žádosti nehledejte nic složitého, nemá závaznou formu. Jediné, co musíte dodržet, je vaše úplná identifikace. To znamená, že v ní musíte uvést:

 • křestní jméno (jména), příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo, datum narození
 • státní příslušnost
 • číslo občanského průkazu (cizinci číslo národního dokladu, případně cestovního pasu)
 • IČ fyzické osoby v případě, že podnikáte
 • adresu trvalého bydliště a
 • datum
 • pod žádostí podpis.

Žádost adresujete registru i poskytovateli s textem, že na základě výpisu pořízeného dne xx.yy.zzzz žádáte o výmaz (či opravu) nesprávného záznamu vedeného pod vaším jménem (záznam ocitujete, včetně poskytovatele, který jej zapsal). Též žádáte, aby vás informovali o svém postupu.

Nejsnazší bude žádost naskenovat a odeslat datovou schránkou. Můžete i doporučenou poštou, ale v tom případě doporučuji s úředně ověřeným podpisem. Projít by mohla i fotokopie žádosti s úředně ověřeným podpisem, přiložená do běžného e-mailu.

Co uvést do žádosti o dřívější výmaz z registru? Tady je vzor

Dobře zpracovaný vzor jsem našla tady. Jasně v něm zaznívá, na základě čeho žádáte o dřívější výmaz. Nezapomeňte, že jako přílohu potřebujete písemné potvrzení o bezdlužnosti a o tom, že s daným poskytovatelem nemáte žádný smluvní závazek! Stačí, aby vám je poskytovatel poslal emailem.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz