Hlavní obsah

Proč je vás mozek přirozeně vede ke špatným investičním rozhodnutím?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: DALL·E 3
3. 11. 10:13

Proč chytří lidé špatně investují? Pronikněte do psychologie investování a naučte se rozpoznat a překonat mentální překážky, které mohou zmařit váš finanční úspěch.

Článek

Investování může být stejně tak umění jako věda a lidský mozek, ačkoli je pozoruhodný, není uzpůsoben k nezaujatému kalkulování, které úspěšné investování často vyžaduje.

Naše mentální mechanismy byly vytvořeny v savanách a lesích dávné historie, kde rozhodnutí ve zlomku vteřiny znamenala život nebo smrt. Na finančních trzích nás však tyto starověké impulsy často svedou na scestí. Tento článek se tak zabývá psychologickými vzorci, které nás předurčují k tomu, abychom upadli do investičních nástrah.

Předsudky a heuristiky: Mentální zkratky, které vedou k chybnému úsudku

Náš mozek je zdatný v rozpoznávání vzorců, což je dovednost, která nám často dobře slouží. V oblasti investování však může tato schopnost selhat a vést nás k tomu, že vidíme souvislosti i tam, kde nejsou.

Složitost finančního prostředí je živnou půdou pro mentální zkratky, známé jako heuristiky, které se mohou změnit v kognitivní předsudky. Například „recency bias“, který způsobuje, že si novější informace pamatujeme spíše než ty starší, nás vede k přeceňování významu nedávných událostí, takže se investoři honí za výkonností a investují do aktiv, kterým se v poslední době dařilo, a vyhýbají se těm, kterým se nedařilo, bez ohledu na jejich skutečnou hodnotu.

Další mentální zkratkou je konfirmační zkreslení, tendence vyhledávat informace, které potvrzují naše současné přesvědčení. V oblasti investování to může znamenat, že ignorujeme varovné signály týkající se oblíbené akcie nebo širšího trhu, protože neodpovídají naší představě. Významnou roli hraje také tendence k nadměrné sebedůvěře, kdy investoři přeceňují své znalosti a schopnost předvídat pohyby na trhu, což často vede k nadměrnému obchodování a podstupování rizika.

Emoce na místě řidiče: Když strach a chamtivost převezmou vládu

Finanční rozhodnutí, která činíme, nejsou jen výsledkem racionální analýzy, ale jsou také podbarvena emocemi. Strach ze ztráty peněz může být ochromující a vést k nečinnosti nebo ke spěchu prodat v nejhorší možnou dobu. Naopak pud chamtivosti nás může vést k tomu, abychom v honbě za vyššími výnosy podstupovali větší riziko, a zaslepit nás tak před možnými nástrahami. Souhra těchto emocí může na finančních trzích vytvořit cyklus boomu a propadu a náš mozek je až příliš ochotný se na něm svézt.

Jedním z nejpřekvapivějších aspektů naší emocionální reakce na investování je to, jak fyzická může být. Vyhlídka na finanční zisk může vyvolat uvolnění dopaminu, stejného neurotransmiteru, který je spojován s užíváním některých drog. Toto „opojení“ může být návykové a nutí investory k riskantnějšímu chování při hledání větší odměny. Bolest z finanční ztráty může být také doslovná, přičemž některé studie naznačují, že aktivuje stejné oblasti mozku jako fyzická bolest.

Iluze kontroly: Fata morgána v tržní poušti

Lidé mají hluboce zakořeněnou potřebu mít pocit kontroly, což se týká i našich investic. Iluze kontroly nás vede k přesvědčení, že můžeme ovlivnit výsledky, na které nemáme téměř žádný vliv. To se může projevovat různými způsoby, od přesvědčení, že dokážeme načasovat trh, až po přesvědčení, že zkoumáním dokážeme vybrat vítěze a vyhnout se poraženým. Ve skutečnosti je trh ovlivňován nevyčíslitelným množstvím proměnných, z nichž mnohé jsou mimo chápání nebo kontrolu jednotlivého investora.

Tuto iluzi posiluje narativní omyl, náš sklon splétat nesouvisející fakta do uceleného příběhu. Poté, co se investici daří, si často vytvoříme příběh, díky němuž se výsledek zdá být nevyhnutelný, což posiluje naši víru v naše předvídavé schopnosti. Když se nedaří, přičítáme to spíše smůle nebo nepředvídaným událostem než chybě v naší strategii.

Jak překonat předsudky našeho mozku?

Rozpoznání těchto psychologických pastí je prvním krokem k tomu, abychom se jim vyhnuli. Diverzifikace je jedním z nejúčinnějších nástrojů v arzenálu investora, protože rozkládá riziko mezi různé třídy aktiv, odvětví a zeměpisné oblasti, čímž zmírňuje dopad každého jednotlivého rozhodnutí. Pomáhá také dlouhodobá perspektiva, která snižuje pokušení reagovat na krátkodobé výkyvy trhu a lákavost spekulativních investic.

Další strategií je systematický přístup k investování, který využívá pravidla nebo algoritmy, jimiž se řídí rozhodování, a zbavuje tento proces emocí. To může zahrnovat stanovení předem určených bodů pro nákup nebo prodej investic nebo dodržování pasivní investiční strategie, která sleduje tržní index, místo aby se jej snažila překonat.

V neposlední řadě může být nárazníkem mezi našimi impulsy a investičními rozhodnutími vyhledání rady fundovaného finančního poradce. Dobrý poradce může nabídnout objektivní pohled na věc, který pomáhá čelit předsudkům, jež zatemňují naše rozhodování, a udržuje nás na cestě k dlouhodobým finančním cílům.

Slovo závěrem

Investování je oblast, kde zkratky a emocionální reakce našeho mozku mohou vést ke špatným rozhodnutím a neuspokojivým výsledkům. Díky pochopení a uvědomění si těchto psychologických tendencí můžeme podniknout konkrétní kroky ke zmírnění jejich dopadů.

Ať už jde o diverzifikaci, systematický investiční přístup nebo vyhledání odborného poradenství, klíčem je strukturovat náš investiční proces způsobem, který počítá s našimi kognitivními omezeními.

Překvapivě nejmocnějším nástrojem, který má investor k dispozici, nemusí být finanční nástroj, ale hlubší porozumění sobě samému. Když se naučíme orientovat v psychologickém prostředí investování, můžeme se lépe vyhnout nástrahám, ke kterým nás náš mozek přirozeně vede, a nastavit tak kurz pro racionálnější a přínosnější investiční cestu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz