Hlavní obsah
Psychologie

Obsedantně kompulzivní porucha aneb život s našeptávačem

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: SHVETS production, Pexels.com

U psychologa

21. 11. 10:56

Při zmínce o obsedantně kompulzivní poruše (OCD) si vybavíme člověka, který se několikrát vrací zkontrolovat, zda jsou dveře zamčené. Ale OCD je komplikovanější, je to život s našeptávačem, který vám podstrkuje myšlenky, o které nestojíte.

Článek

Snad v každé lidské společnosti najdeme přítomnost různých rituálů. I naprosto zdravému člověku se občas do vědomí vetře nějaká nutkavá myšlenka nebo vykoná nějakou kompulzivní činnost (např. řeknu, že zatím se mi něco daří a hned zaklepu na dřevo, abych to nezakřiknul a dařilo se i nadále). Mnohé rituály pro nás znamenají určitou jistotu, dobře známé chování, tradici, uklidňují nás. To vše je běžné a normální, pokud to nepřesáhne hranici, za níž už se jedná o psychickou poruchu.

Jak jsem napsal v úvodu, běžná společnost si pod obsedantně kompulzivní poruchou obvykle vybaví člověka, který musí opakovaně vykonat nějakou činnost, aby se ujistil a uklidnil, že bude vše v pořádku. To je samozřejmě pravda a je to součást OCD. Ale porucha je mnohem složitější a rozsáhlejší.

Podle odborníků patří OCD mezi nejčastější psychické poruchy (hned po fobiích a depresi), vyskytuje se zhruba u 2-3 % populace. Může se objevit už u dětí a dospívajících, nejčastěji (v cca 60 % případů) se projevuje již před 25. rokem života. U žen se objevuje trochu častěji než u mužů (v poměru 1,5:1). Zvláštností je, že u žen je největší výskyt mezi 25. a 34. rokem života, zatímco u mužů mezi 35. a 54. rokem.

Předpokládá se velký vliv genetiky, ale mezi související faktory, které se mohou podílet na vzniku, patří i biochemické, psychologické a sociální. U poloviny postižených předcházela vzniku i výrazná stresující životní situace.

Obsese a kompulze

Nemoc sestává ze dvou částí. Tou první je obsese, což jsou nutkavé, vtírající se myšlenky nebo představy, kterých se postižený nemůže zbavit, i když o ně vůbec nestojí. Mezi nejčastější obsesivní myšlenky patří:

  • myšlenky na neštěstí někoho jiného, obvykle blízkého člověka
  • myšlenky nebo představy o „nepřirozeném“ sexuálním aktu
  • myšlenky na sebevraždu
  • myšlenka na skok z velké výšky
  • myšlenky či nutkání napadnout nebo zabít nějaké zvíře

Tyto myšlenky se mohou občas vyskytnout i u zdravé populace, ale rozdíl je v tom, že postiženému OCD se vrací neustále, pořád o nich přemýšlí, zatěžují ho a omezují ho v běžném životě. Rozdíl je tedy především v kvantitě a intenzitě.

Druhou částí je kompulze, což je reakce na obsesi a spočívá v nutkavé činnosti, chování nebo vykonávání rituálů. Vykonáním kompulzivní činnosti dojde ke snížení tenze způsobené obsesí. Pokud se postižený neléčí, obsese a kompulze se vzájemně posilují a vytvářejí pevnější pouto a začarovaný kruh.

Kompulzivní chování se může projevovat mnoha způsoby, ale mezi čtyři nejčastější typy patří:

  • neustálá kontrola - postižený je nucen neustále něco kontrolovat (např. zda jsou dveře opravdu zamčené, trouba opravdu vypnutá, okna opravdu zavřená)
  • nadměrná pořádkumilovnost - postižený potřebuje všechno neustále rovnat, přerovnávat, uklízet (např. zarovnávat hrany štosu papíru, urovnávat ubrus, protože na jedné straně přečnívá o milimetr víc apod.)
  • shromažďování věcí - postižený shromažďuje konkrétní věci nebo cokoliv, co by se mohlo někdy hodit (všichni asi známe příběhy, kdy byl něčí byt plný odpadků či předmětů, že se v něm nedalo ani projít)
  • nadměrná čistotnost, nutnost mytí - postižený si potřebuje nejčastěji neustále mýt ruce a odrbává si je třeba tak vehementně, že si úplně poškodí pokožku

Zpočátku si postižený ani nemusí být vědom toho, že se u něj toto onemocnění rozvíjí. Vtíravé myšlenky nemusejí být ještě tak nutkavé a časté, aby ho omezovaly a rituály ho též tolik nezatěžují. Bez léčby ale dochází k progresi (rozvoji) a chronicitě onemocnění. Myšlenky či představy jsou častější, intenzivnější, začínají člověka v běžném životě omezovat, stejně tak kompulzivní činnosti.

Součástí OCD je úzkost, která je sice přítomná i u dalších psychických onemocnění, ale u OCD se objevuje jen ve specifických okamžicích a po vykonání kompulzivní činnosti obvykle dojde k jejímu vymizení nebo aspoň snížení intenzity.

Dále se u OCD může objevit tzv. depersonalizace, což je stav, při kterém postižený vnímá své myšlenky a své konání jako aktivity někoho cizího. Zjednodušeně řečeno, vnímá myšlenky, vnímá, co vykonává, ale má pocit, že jen sám sebe sleduje a není to on. Zároveň si je však vědom toho, že se jedná o něj, zůstává v kontaktu s realitou, což je rozdíl např. od psychózy, kdy dochází ke ztrátě vnímání reality.

V mnoha případech, kdy je jednání postiženého již velmi omezující, dochází i k rozvoji deprese a není výjimkou ani sebevražedné chování. Mezi další psychické nemoci, které se objevují v souvislosti s OCD, patří různé fóbie (např. ve 23 % sociální fóbie, o které jsem psal třeba zde), generalizovaná úzkostná porucha ve 20 % a výjimkou nejsou ani panické stavy (o panické poruše jsem psal zde).

Člověk postižený OCD může svým chováním i výrazně zatěžovat své okolí, rodinu. Může se jich neustále dokola ptát a nechávat se ujišťovat, jestli danou činnost dělá správně. Může i po ostatních vyžadovat provádění konkrétních rituálů, dodržování určitého chování, dodržování extrémní čistoty kvůli obavám ze špíny, bakterií… Pokud se ostatní nepodvolí, dochází ke konfliktům, hněvu ze strany postiženého, zákazům a omezením.

Pokud je postižený rodičem a vyžaduje určité chování i po svých dětech, může přispět k rozvoji onemocnění i u nich (tím spíše, že je zde i možná genetická predispozice).

Léčba

Léčba je možná a dělí se na dva způsoby, které se vzájemně doplňují a pouze jejich spojením je možné dosáhnout nejlepších výsledků. Bohužel, k diagnostice a počátku léčby dochází v průměru až po 7-15 letech od prvních projevů této nemoci. Řada postižených se navíc za své myšlenky a chování stydí a pomoc tak nevyhledají.

První způsob je farmakologický. Nejčastěji se používají antidepresiva SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), popř. v kombinaci s anxiolytiky (léky tlumícími úzkost). Postižení OCD však potřebují poměrně vysoké dávky, k prvnímu útlumu dochází obvykle nejdříve až po třech měsících a jen velmi výjimečně dojde k úplnému a trvalému vymizení. Z toho důvodu je léčba obvykle celoživotní nebo alespoň dlouhodobá. U zhruba poloviny pacientů ani nemusí dojít k dostatečné redukci nežádoucích myšlenek a nutkavého chování, takže se hledají další léky.

Druhý způsob spočívá v kognitivně behaviorální terapii. Postižený je vystavován činnostem či věcem, které jsou mu nepříjemné, např. špinavému předmětu, na který si musí sáhnout a pak je mu znemožněno si ruku umýt. Obtížnost se postupně zvyšuje, jak si pacient na tyto věci pomalu navyká. Zároveň se učí, jak nepříjemné myšlenky zahánět a nedat jim prostor, aby ho mohly ovlivnit. Tato terapie má srovnatelné účinky s psychofarmaky a současně mívá i dlouhodobější efekt.

Základem úspěšné nebo alespoň částečně úspěšné léčby je ovšem fakt, že si postižený uvědomí svůj problém, nestydí se ho přiznat a vyhledá odbornou pomoc. Bez pomoci a léčby se celý průběh jenom zhoršuje, pro postiženého je život utrpením a vše může skončit fatálně.

Článek byl sepsán na základě osobních zkušeností se členem rodiny, který OCD trpěl, a na základě informací získaných z následujících zdrojů:

https://psych.fnplzen.cz/sites/users/psych/BrozuraOCD.pdf

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/01/08.pdf

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/hippokratuv_dum/obory/Psychiatrie/Obsedantne_kompulzivni_porucha.pdf

https://www.nzip.cz/clanek/724-obsedantne-kompulzivni-porucha-zakladni-informace

https://www.wikiskripta.eu/w/Depersonalizace

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz