Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Výzkum definitivně potvrdil, že dinosauři vyhynuli na přelomu jara a léta

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Vladimír Rimbala

Dinosauři (s výjimkou ptáků) vyhynuli před 66 miliony let. Stalo se tak po dopadu zbloudilé planetky (asteroidu) o průměru asi 10 až 15 kilometrů. Zde lebka rohatého triceratopse v řádech týdnů až měsíců po katastrofické události.

16. 8. 8:48

Již v roce 1991 přišel jistý vědec s kontroverzním tvrzením, že dinosauři na konci druhohor vyhynuli v průběhu pozdního jara. Novější výzkumy jeho dříve vysmívanou hypotézu nyní definitivně potvrzují.

Článek

V roce 1991, tedy před více než třiceti lety, publikoval americký geolog Jack A. Wolfe svou pozoruhodnou, v té době ovšem až bizarní odbornou práci.[1] Jejím závěrem bylo, že planetka, která vyhubila na konci křídy dinosaury a mnoho jejich současníků, dopadla pravděpodobně na přelomu jara a léta (na severní polokouli). Vzhledem k tomu, že se jedná o událost, od které nás dělí již 66 milionů let geologického času, je takové přesné určení roční doby skutečně pozoruhodné. Wolfe vycházel z objevů na paleontologické lokalitě Teapot Dome ve Wyomingu, kde v hraniční vrstvě K-Pg objevil fosilizované pozůstatky vodních a mokřadních rostlin, které právě kvetly. Porovnáním jejich „zamrzlé“ vegetační fáze s fází růstu dnešních leknínovitých dospěl vědec k názoru, že rostliny na této lokalitě „zamrzly“ a byly pohřbeny následkem impaktu (srážky s mimozemským tělesem) někdy na přelomu jara a léta.

Tato odborná práce byla považována spíše za jakousi kuriozitu a jejími pozoruhodnými zjištěními se zabýval jen málokdo (mimo jiné i autor tohoto blogu, který o této studii psal i ve svých dvou knihách na téma vymírání na konci křídy). To se ale nejspíš změnilo s publikovanou prací mezinárodního týmu badatelů, kteří si v roce 2021 posvítili na dnes již dobře známou lokalitu Tanis v Severní Dakotě. Tato fantastická paleontologická lokalita v rámci souvrství Hell Creek je jakousi fotografií z doby krátce po dopadu, zachycující katastrofické události z prvních hodin po srážce Země s vesmírnou planetkou. Sedimenty na lokalitě Tanis obsahují impaktní sférule, iridiovou anomálii a zejména pak fosilie organismů, které zahynuly právě v krátkém časovém horizontu po dopadu tělesa do oblasti tehdy ještě neexistujícího Mexického zálivu. Se stále detailnějším výzkumem přibývá i nových poznatků o tom, co v této části severoamerického kontinentu ve vzdálenosti kolem 3000 kilometrů dělo krátce po osudné srážce.[2]

Nejnovějším, rozhodně ale ne posledním příspěvkem k našemu poznání katastrofy na konci křídy, je odhalení pravděpodobného ročního období v čase osudného impaktu.[3] A to nezávisle na Wolfeho výzkumu z roku 1991 přichází prakticky s totožným výsledkem – k této dramatické události údajně skutečně došlo na přelomu boreálního jara a léta (na severní polokouli), pravděpodobně někdy mezi dubnem a červnem. Nejde přitom o pouhou bezvýznamnou kuriozitu, doba příchodu katastrofy je velmi významná z hlediska sezónních biorytmů většiny organismů, ať už se jedná o interakce mezi parazity a jejich hostiteli, reprodukci, potravní strategie, chování spojené s pářením, sezónní dormanci a mnoho dalších jevů. I proto bylo načasování dopadu velmi významným faktorem a pro pozdně křídový svět bohužel nejspíš tím nejhorším možným scénářem!

Foto: Donald E. Davis; Wikipedia (volné dílo)

Drtivý dopad planetky na konci křídy ve fantazii ilustrátora. Skutečně se toto děsivé divadlo staré 66 milionů let odehrálo na přelomu jara a léta?

Ke katastrofě totiž došlo v době, kdy byly ekosystémy na severní polokouli patrně nejzranitelnější – jednalo se o období páření, růstu a příprav na vyvedení nové generace. Pokud se závěry publikované práce nemýlí, pak lze skutečně mluvit o velké smůle pro poslední křídové dinosaury a jejich současníky. Kdyby se totiž impakt odehrál o několik měsíců později, tedy v zimním období, následky by (minimálně na severní polokouli) byly nejspíš mnohem méně závažné. Je možné, že by v takovém případě dinosauři, ptakoještěři, plesiosauři a další velcí obratlovci vůbec nevyhynuli? To určitě nevíme a s jistotou ani vědět nemůžeme, potenciálně by ale katastrofa pro vzdálenější ekosystémy skutečně nebyla až tak drastická. Přelomový výzkum na lokalitě Tanis byl zahájen již v roce 2014, postupně se do něj zapojilo množství vědců z různých institucí a využity byly ty nejmodernější dostupné nástroje (například synchrotronová technologie SRS-XRF a SSRL), což ještě více posiluje význam a váhu informací, získaných na unikátní lokalitě v Severní Dakotě.[4]

Vědci zkoumali množství různých fosilních organismů ze sedimentů této lokality a zaměřili se přitom především na různě staré jedince ryb a dřevin, stejně tak ale i na další organismy. Vývojová stadia objevených ryb porovnávali s údaji od současných druhů a vysledovali, jak staré asi byly v době pohřbení. A protože dobře víme, kdy u příbuzných druh dochází k páření a líhnutí z jiker, bylo poměrně snadné zjistit, o jaké období v roce se při pohřbení jednalo. To potvrdilo i porovnání životní aktivity larev jepic s aktivitou vykazovanou současnými druhy. Tímto způsobem sice nezjistíme dobu dopadu s přesností na týden (natožpak na den), určitě se ale trefíme do části sezóny s přesností přibližně na dva měsíce. A tím obdobím byl skutečně přelom jara a léta, což správně předpovídal už Jack A. Wolfe třicet let před publikováním této práce. Nyní už si tedy můžeme být prakticky jistí, že k dopadu došlo skutečně v teplém období roku a nikoliv v zimě!

To navíc přináší významné a zpřesňující implikace pro odhady toho, jakou spoušť na biosféře katastrofa zanechala. Nejenom, že se dinosaurům a jejich současníkům snížila průměrná celosvětová teplota o dobrých 30 až 40 °C na dobu několika let, stalo se to navíc v průběhu nejteplejšího období roku![5] Je jasné, že už jen tento prakticky okamžitý nástup impaktní zimy by těžce poškodil i naše dnešní ekosystémy (nemluvě o takřka totální devastaci průmyslu a zemědělství), v případě mnohem teplejšího světa pozdních druhohor, kdy většina druhů byla v podstatě teplomilná a uzpůsobená životu v permanentním horkém klimatu, však muselo jít o skutečný soudný den.[6] O těchto nových zjištěních a jejich významu pro lepší pochopení původu, průběhu a důsledků katastrofy K-Pg, se bude v dalších letech a dekádách ještě hodně intenzivně debatovat. A to nepochybně nejen na přelomu jara a léta…

---------

Odkazy:

---------

[2] DePalma, R.; et al. (2017). Life after impact: A remarkable mammal burrow from the Chicxulub aftermath in the Hell Creek Formation, North Dakota. Studie č. 113-16, prezentováno 23. října 2017 na mítinku GSA Annual Meeting v Seattlu, stát Washington, USA.

[3] DePalma, R. A.; et al. (2021). Seasonal calibration of the end-cretaceous Chicxulub impact event. Scientific Reports. 11 (1).

[4] DePalma, R. A.; et al. (2019). A seismically induced onshore surge deposit at the KPG boundary, North Dakota. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (17): 8190–8199.

[5] Chiarenza, A. A.; et al. (2020). Asteroid impact, not volcanism, caused the end-Cretaceous dinosaur extinction. Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 (29): 17084–17093.

[6] Brugger, J.; Feulner, G.; Petri, S. (2016). Baby, it’s cold outside: Climate model simulations of the effects of the asteroid impact at the end of the Cretaceous. Geophysical Research Letters. 44 (1): 419–427.

---------

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz