Hlavní obsah
Finance

Výživé pro děti není věcí volby: Seznamte se jeho výši i způsoby jak ho vymoci

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Annie Spratt (Unsplash)

Některé děti výši výživného obrečí.

9. 11. 13:14

Rodiče dětí jsou povinni dodržovat tzv. vyživovací povinnost do doby, kdy dítě ukončí středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Trvá do chvíle, než dítě zahájí vlastní výdělečnou činnost.

Článek

Při určování výše výživného se přihlíží k potřebám dítěte, které v určitém věku vykazuje, ke zdravotnímu stavu, k jeho zájmům a koníčkům a k potřebě zajištění školních pomůcek. Zároveň jsou posuzovány možnosti rodiče, který výživné poskytuje. Někteří lidé se mohou mylně domnívat, že výživné na dítě se platí maximálně do jeho 26 let. Není tomu tak. V případě, že má rodič těžce postižené dítě, je nutné platit výživné po celý život dítěte. V situaci, kdy vyživované dítě dovršilo věku 18 let, platí se výživné přímo dítěti.

Podle čeho se určí výše výživného?

Výše výživného se stanoví z příjmu daného rodiče, z jeho majetkových možností a také se přihlíží k jeho dalším vyživovacím povinnostem. Výši výživného zákon přímo nestanovuje a není žádným způsobem omezena. Na internetu si můžete dohledat kalkulačky, které stanoví výši výživného. Částky, které si spočítáte na internetu berte s rezervou a pouze jako orientační informaci. Přesnou výši výživného vám stanoví soud.

Když má rodič vysoký příjem nebo je movitý, soud mu může uložit povinnost platit výživné a zároveň bude spořit na účet vyživovaného dítěte. V případě, že je rodič, který má vyživovací povinnost podnikatel, prokáže soudu výši svých příjmů a předloží doklady o svém majetku. Dále předkládá daňové přiznání, účetnictví, či peněžní deník. Pokud tento rodič nepředloží výši svých příjmů, automaticky bude počítáno s tím, že jeho příjem činí patnáctinásobek životního minima.

Výše výživného je pohyblivá. Určitá částka výživného je stanovena podle aktuálního příjmu rodiče a podle životních poměrů dítěte. Co to znamená? Jiné potřeby vykazuje dítě, které je ve školce, má povinnou základní školní docházku nebo se stane studentem. Vliv má samozřejmě také aktuální sociální situace rodiče, kdy se může stát, že ztratí práci nebo si naopak najde lépe placenou práci. Rodič také může mít nový přírůstek a bude muset živit další dítě.

Výživné se vyplácí měsíčně, a to nejen v peněžité formě, ale také způsobem poskytnutí ubytování nebo naturálií. Soud přihlíží i na to, jakou měrou rodič o dítě pečuje, jestli má dítě určité zdravotní problémy a zda se například jedná o dítě se zdravotním nebo mentálním postižením, kdy náklady na péči stoupají. Nejen že zdravotní pojišťovna neproplácí některé pomůcky, které jsou pro děti s tímto problémem nezbytné a které si musí rodiče zakoupit za své vlastní prostředky, ale péče je také mnohem náročnější, ať už fyzicky nebo psychicky.

Pokud se stane, že dítě uzavře manželství, vyživovací povinnost pro rodiče končí a přechází na manžela nebo manželku. Pozor v případě, kdy jsou oba manželé ještě studenti. V takovém případě je stále vyživovací povinnost na jejich rodičích.

Pokud dítě nabyde majetek dědictvím nebo darem, je rodič povinen tuto částku spravovat, a to správně a hospodárně. Je důležité, aby byla tato částka zachována do zletilosti dítěte a měla by mu být kompletně předána. Nepřipadá tedy v úvahu, že by rodič tuto částku bezmyšlenkovitě utrácel. Pokud hrozí tento fakt, soud může stanovit opatrovníka pro správu majetku dítěte, kterému budou tímto způsobem peníze nebo jiný majetek bezpečně zachovány. Tento správce s majetkem dítěte hospodaří na základě zásad, které jsou zavedeny v zákoně o rodině.

V případě střídavé péče může soud určit výživné oběma rodičům a je nezbytně nutné, aby svou povinnost dodržovali oba rodiče. V ideálním případě se na výši výživného mohou domluvit sami rodiče. Za těchto okolností nemusí oslovit soud. Ten přichází až ve chvíli, kdy domluva mezi rodiči selže.

Co když rodič neplní svou vyživovací povinnost?

Vyživovací povinnost není plněna úmyslně nebo z nedbalosti. Pokud rodič tuto povinnost nedodržuje, porušuje zákon. Jestliže patří rodič mezi sociálně slabé obyvatele a nemá příjmy, soud mu výživné nestanoví. V případě, kdy se sám rodič práci vyhýbá úmyslně a nespolupracuje s úřadem práce, soud určí výši výživného podle jeho pravděpodobného výdělku, a to vzhledem ke vzdělání a jeho možnostem.

Jestliže je rodič, který má vyživovací povinnost ve vazbě nebo ve výkonu trestu, a pokud má přidělenou práci věznicí nebo pokud má jiné majetkové možnosti, i v tomto případě je povinen platit výživné na své dítě.

Co můžete dělat v případě, když rodič svou vyživovací povinnost neplní? Nečekejte a začněte výživné, na které má dítě v každém případě nárok, vymáhat. Pokud nevíte, na koho se v tomto případě můžete obrátit, neváhejte kontaktovat orgány sociálně-právní ochrany dětí. Výživné lze vymáhat soudně nebo exekucí.

V první řadě můžete návrh na výkon podat u místního okresního soudu. V návrhu musí být uvedeno označení soudu, dítě, rodič, který má hradit výživné a vylíčení skutečnosti, které chcete dosáhnout.

V druhém případě je možné výživné získat exekucí. Návrh k exekuci můžete podat u soudu nebo u exekutora, který je oprávněn návrh připravit. Pokud tento návrh podáváte u soudu, musíte uvést jméno exekutora a samozřejmě náležitosti, jako je název soudu, jméno dítěte a rodiče, kterému je vyživovací povinnost uložena a také skutečnost, které chcete dosáhnout. Náklady za exekuci hradí rodič, který má vyživovací povinnost a neplní ji.

V dalším případě je možné na rodiče, který neplatí výživné, podat trestní oznámení. Zanedbání povinné výživy je trestný čin. Toto trestní oznámení má povinnost podat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Je nutné počítat s tím, že rozhodovací lhůta soudů je až 6 měsíců.

Pokud potřebujete výživné vymáhat z ciziny, obraťte se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Výživné z ciziny je možné vymáhat po rozhodnutí českého nebo zahraničního soudu. Pozor! Rozhodnutí českého soudu nejsou uznatelná ve všech zemích.

Jestliže dítě nedostává výživné po dobu delší než tři měsíce a nachází se v hmotné nouzi, pomůže mu stát. Jak příspěvek získat? Obraťte se na příslušný obecní úřad a podejte mu žádost o příspěvek na živobytí pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Dítě má v každém případě právo získat stejnou životní úroveň, jakou mají jeho rodiče. Je dechberoucí, kolik rodičů se dobrovolně i nedobrovolně zříká těchto povinností. Pokud se vás tento případ týká a vy nedostáváte výživné pro své dítě, nebojte se ozvat. Úřady budou stát za vámi.

Zdroje

1)    Vyživovací povinnost rodičů k dětem – výživné na dítě

2)    Na jaké výživné má vaše dítě nárok a jak je spočítat?

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz