Hlavní obsah
Finance

Víte, na jaké dávky máte nárok? Na příspěvek na bydlení dosáhne téměř každý

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Andrew Moca (Unsplash)

Chodit s nataženýma rukama není příjemné, ale stále platí české pořekadlo: „Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.“

30. 9. 19:20

Ke zlepšení finanční situace jedince či celé rodiny může dojít díky dávkám, o které lze od státu žádat. Pojďme se podívat na dávky, na které má občan České republiky nárok a jak můžete přilepšit vašemu rodinnému rozpočtu.

Článek

Na příspěvek na bydlení dosáhne většina českého obyvatelstva

Příspěvek na bydlení je příspěvkem, na který dosáhne téměř každý jedinec. Stačí, aby náklady na bydlení přesahovaly 30 % čistého příjmu rodiny a zároveň aby těchto 30 % nebylo vyšších než částka normativních nákladů na bydlení. Další podmínkou je, že se musí jednat o vlastníka nebo nájemce bytu, či o osobu, která byt užívá na základě služebnosti. O příspěvek lze zažádat online a je nutné doložit náklady na bydlení a příjmy rodiny. A to za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí. Příspěvek lze požadovat tři měsíčně zpětně a je vyplácen po dobu šesti měsíců. Poté musí dojít k opětovné žádosti s doložením příjmů a nákladů. Částka, která může být žadateli přisouzena, se pohybuje okolo dvou tisíc korun na osobu. S množstvím lidí v rodině se pak částka na osobu snižuje.

Rekvalifikace zadarmo zajistí nové pracovní možnosti

Trh práce v posledních letech nabízí spoustu volných pracovních míst. A tak je příležitost získat nové dovednosti a bezplatně se přihlásit na rekvalifikaci. Nárok vzniká po písemném uzavření Dohody o rekvalifikaci s úřadem práce. V takovém případě má jedinec nárok na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Při probíhané rekvalifikaci má účastník zároveň právo pobírat také podporu v nezaměstnanosti. V rekvalifikaci se můžete zlepšit v používání PC, naučit se s vysokozdvižným vozíkem anebo si udělat řidičský průkaz na kamion.

Stát nabízí hned několik příspěvků pro rodiny s dětmi

Přídavek na dítě žijící v rodině s nižším příjmem je poskytován ve třech možných výších. A to podle věku nezaopatřeného dítěte a také podle příjmů doložených rodinou. Nárok na něj vzniká ve chvíli, kdy čistý příjem nepřesáhne 3,4násobek životního minima rodiny. Za jeden kalendářní měsíc lze získat částku od 830 do 1080 Kč podle věku dítěte. Existuje také zvýšená výměra přídavku na dítě. Ta se pohybuje v rozmezí od 1330 Kč do 1580 Kč. Aby bylo možné přídavek odsouhlasit, je potřeba podat žádost a každé čtvrtletí poté dokládat čisté příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Dalším příspěvkem, který může rodina získat je rodičovský příspěvek. Na ten vzniká nárok osobě, která celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, které není starší 4 let. Musí se jednat o péči celodenní, která probíhá po celý kalendářní měsíc. Maximální částka, kterou lze do 4 let věku dítěte vyčerpat je 300 000 Kč. Tato částka se zvyšuje na 450 000 Kč v případě dvou a více narozených dětí současně.

Jednorázový příspěvek na vypravení pohřbu i při narození prvního či druhého dítěte

Porodné je jednorázovým příspěvkem, který je určen na úhradu nákladů souvisejících s porodem a narozením dítěte. Nárok má žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. Při úmrtí matky tento nárok přechází na otce dítěte. Nárok může mít také osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok vzniká ve chvíli, kdy čistý příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením není vyšší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Výše porodného je 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. O dávku lze žádat až jeden rok zpětně. Nárok vzniká dnem porodu dítěte.

Dalším možným přídavkem je takzvané pohřebné. Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 5 000 Kč, která přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Nárok na ni vzniká osobě při vypravení pohřbu nezaopatřenému dítěti, rodiči nezaopatřeného dítěte či osoba, která pohřbívá plod po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. Nárok má pouze osoba zařizující pohřeb. Nárok vzniká dnem podání žádosti a zaniká uplynutím jednoho roku od vzniku nároku na dávku.

Zdroje

1) Často kladené otázky na webu Úřadu práce

2) Dávky a příspěvky na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

3) Člověk v tísni: Příspěvky, přídavky a dávky

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz