Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Bez křiku a konfliktů. Dětem v těžké životní situaci má škola pomoct, ne jim ještě víc naložit

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels
8. 9. 14:20

Událost z pražské školy, kde došlo ke konfliktu mezi učitelkou a žákem, jasně ukazuje, že se musí intenzivně rozvíjet podpora škol v práci s dětmi, které mají za sebou traumatické zážitky či pocházejí ze složitého rodinného prostředí.

Článek

Je naprosto zásadní, aby školy dokázaly podpořit děti, které čelí náročným problémům. Je velmi důležité, aby všichni učitelé rozuměli tomu, jaké metody a formy komunikace, způsoby výuky a hodnocení pomohou děti stabilizovat, motivovat a jaké přístupy jejich zátěže naopak prohlubují a děti retraumatizují.

Není možné děti v akutním stresu a dlouhodobé zátěži vystavovat například křiku učitele, nerespektování fyzické osobní zóny dítěte či na něj klást nepřiměřené nároky a požadavky bez jakéhokoliv porozumění tomu, co dítě má šanci zvládnout a co ani při sebelepší vůli zvládnout nedokáže.

Jaké děti jsou více ohrožené a potřebují vysokou míru opatrnosti a citlivosti dospělých profesionálů? Například děti z rodiny zasažených domácím násilím (každé desáté dítě ve školní třídě), děti z válečných zón a děti, které nerozumí česky, děti žijící v permanentní nestabilitě z důvodu absence stálého a bezpečného bydlení, děti uvězněných rodičů či děti rodičů v těžkých partnerských konfliktech. Tyto děti mají právo na podporu a odbornou pomoc. Řešením není tlak ani represe.

Černobílý narativ

Jasně se chci vymezit proti jakýmkoli štvavým komentářům. Nikdo z těch, kdo ve veřejném prostoru represivní a černobílý narativ cíleně a nezodpovědně roznáší, nezná kontext, v jakém k dané události došlo.

Událost z pražské školy, kde došlo ke konfliktu mezi učitelkou a žákem, ukazuje, jak důležité je urychleně posílit vzdělávání školních poradenských pracovníků, ale stejně tak i pedagogicko-psychologických poraden a středisek výchovné péče, a to v krizové intervenci, trauma-informovaném přístupu a deeskalačních technikách.

Je nutné, aby vznikaly týmy duševního zdraví pro děti, které školám a rodinám nabídnou odbornou pomoc. Je potřeba urychleně vypracovat jasnou metodiku pro školní poradenské pracovníky a učitele, jak pracovat s dětmi - ať už z válečných oblastí, tak ale i s dětmi, které pocházejí z jinak náročných podmínek.

Jsem připravena expertně spolupracovat a propojit ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociálních věcí, Národní ústav duševního zdraví a kapacity nevládního sektoru, abychom společně připravili jasný plán opatření, která budou reagovat na dlouhodobě zanedbaná témata a budou nasedat na moderní poznatky o dětském duševním zdraví.

V souvislosti s výše zmíněnou událostí jsem obratem kontaktovala odborné společnosti, které nabízejí dané škole i jejímu zřizovateli pomoc nastalou situaci řešit.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz