Hlavní obsah
Finance

Připravte se na novinky: Revoluční změny v důchodovém spoření od roku 2024

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
25. 9. 16:19

Čeká nás zářná finanční budoucnost díky převratným změnám v penzijním spořením od roku 2024? Seznamte se s novými možnostmi důchodového spoření.

Článek

Česká vláda se chystá změnit podobu důchodového spoření a zavádí řadu změn, které by měly začít platit od 1. ledna 2024. Tyto zásadní změny se soustředí na zavedení dlouhodobého investičního produktu (DIP) a výrazné vylepšení třetího důchodového pilíře, což představuje významný krok směrem k zatraktivnění a posílení důchodového spoření.

Čeští střadatelé získají přístup k množství diverzifikovaných investičních možností spolu s výhodou zvýšených státních příspěvků a daňových odpočtů. Byly tyto změny připraveny tak, aby posílily finanční zabezpečení občanů a umožnily jim odejít do důchodu s větším finančním polštářem?

Zavedení dlouhodobého investičního produktu (DIP)

Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má být klíčovým prvkem třetího pilíře penzijního spoření, je navržen tak, aby motivoval jednotlivce k samostatnému spoření na důchod. Mimo jiné láká na vyšší potenciální daňový odpočet dosahující až 48 tisíc korun ročně pro ty, kteří investují dlouhodobě.

Zavádí nově koncipovanou strukturu odpočtů daní napříč širším spektrem spořících a investičních produktů. Změny se přitom netýkají pouze fyzických osob – do výhodnější pozice se dostávají i zaměstnavatelé. Ti získávají možnost nabídnout navýšené příspěvky na penzijní připojištění jako lukrativní benefit. Zaměstnavatelé přitom mohou využít lákavého daňového odpočtu dosahujícího až 50 tisíc korun ročně.

Dlouhodobý investiční produkt přitom není uzpůsoben výhradně pro klasické střadatele, ale otevírá brány i těm, kteří mají chuť zvážit investice do akcií, dluhopisů a nesčetných dalších finančních nástrojů. Na rozdíl od tradičního doplňkového penzijního spoření, zkrátka budou moci DIP nabízet i obchodníci s cennými papíry, investiční platformy nebo správci investičních fondů. Nabízí tak lákadlo potenciálně vyšších výnosů, i když je ruku v ruce doprovázeno zvýšením souvisejících rizik.

Kromě vyšších daňových odpočtů se střadatelé dočkají i vyšší státního příspěvku

Krom vyšších daňových odpočtů byl v rámci změn také zvýšen maximální státní příspěvek, přičemž platí, že tak jako doposud bude záviset na měsíčním příspěvku účastníka – ze stávajících 230 korun při příspěvku účastníka 1 000 korun měsíčně až na 340 korun při měsíčním příspěvku účastníka ve výši 1 700 korun měsíčně.

Očekává se, že toto zvýšení v kombinaci s vyššími daňovými odpočty a širšími možnostmi výběru investic podnítí změnu v chování jednotlivců v oblasti spoření i investování.

Změny v důchodovém spoření od roku 2024 by tak měly zvýšit přitažlivost důchodového spoření a působit jako katalyzátor, který bude motivovat větší část populace k tomu, aby si svědomitě vyčlenila finanční prostředky na svou budoucnost. Vyhlídka na samostatné spoření na důchod se jednoduše stává atraktivnější a finančně výhodnější.

Dlouhodobý investiční produkt by tak mohl posílit finanční zabezpečení a soběstačnost občanů a zajistit, aby více lidí disponovalo finančními prostředky na pohodlný a důstojný život v době, kdy přestanou pracovat.

Větší možnosti výběru přirozeně přináší možnost diverzifikovat své důchodové úspory

Zavedení dlouhodobého investičního produktu (DIP) může posloužit také jako katalyzátor diverzifikace v rámci důchodových portfolií – umožní alokaci volných finančních prostředků mezi různorodé finanční nástroje. Jedná se o zásadní změnu oproti současné homogenní nabídce penzijních společností, jejichž doplňková penzijní spoření se podobají jako vejce vejci.

Diverzifikace obecně je základním kamenem obezřetné investiční strategie, působí jako ochrana proti koncentraci rizika – a především nabízí harmonickou kombinaci potenciálně vyšších výnosů při zmírnění rizikové expozice. Umožňuje střadatelům rozložit své investice mezi různé třídy aktiv, čímž se snižuje dopad špatně výkonných aktiv na celkové portfolio

Představení dlouhodobého investičního produktu (DIP) vyvolalo u stávajících penzijních společností řadu obav. Ty se obávají, že by jeho zavedení mohlo vést k fragmentaci úspor, které jsou jednotlivci ochotni vyčlenit na své důchody, což by mohlo mít dopad na stabilitu a růst fondů.

Vládní iniciativa zvýšit státní příspěvky a zlepšit podmínky pro uplatnění daňových odpočtů však slouží jako protiváha. Krom toho platí podobně jako u stávajících spořících produktů na staří, že za účelem daňových odpočtů je nutné dodržovat minimální dobu investování a dosažení určitého věku před čerpáním úspor.

Reálně však penzijním společnostem výrazně vroste konkurence na trhu – o zmíněné obchodníky s cennými papíry, investiční platformy či správce investičních fondů, což je dle mého názoru hlavní obava, která nyní dělá čelním představitelům penzijních společností vrásky na čele.

Zvýší posílení třetího důchodového pilíře atraktivitu samostatného spoření na důchod?

Důkladné úpravy třetího důchodového pilíře spolu se strategickým zavedením dlouhodobého investičního produktu (DIP) jsou pečlivě navrženy tak, aby zvýšily atraktivitu spoření na důchod a posílily základy pro dlouhodobou akumulaci finančních rezerv pro důchodová léta.

Tato vylepšení nejsou pouhými změnami, ale revolučními kroky, které by měly občany inspirovat k aktivnímu vytváření úspor pro období po skončení produktivního věku. Navíc mají podnítit jednotlivce, aby své úspory směřovali do investic na kapitálovém trhu, a tím potenciálně maximalizovali finanční růst a stabilitu.

Současná vláda se netěší příliš velké popularitě, zde je však nutné říci, že tento zdokonalený přístup k důchodovému spoření jasně ukazuje její odhodlání podporovat finančně bezpečnou a prosperující budoucnost svých občanů.

Převratné změny v oblasti důchodového spoření, které jsou naplánovány na rok 2024, mohou způsobit drobnou revoluci v českém penzijním systému.

Cílem těchto změn je učinit důchodové spoření atraktivnějším a finančně výhodnější, což je zcela zřejmé. Zároveň přinášejí nepřeberné množství investičních možností a umožňují jednotlivcům prozkoumat, diverzifikovat a optimalizovat svá investiční portfolia tak, aby odpovídala jejich finančním aspiracím a důchodovým cílům.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz