Hlavní obsah

Proč nakupujeme vysoko a prodáváme nízko? Jaké je tajemství ziskového investování?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: unsplash.com
6. 11. 12:23

Vyhněte se běžným investičním pastem a porazte trh. Psychologie, která stojí za našimi nejhoršími investičními rozhodnutími.

Článek

Pokud už investujete delší dobu, pravděpodobně jste se s tímto problémem již setkali a pokud nikoliv, pak vám gratuluji. Investoři totiž často mají tendenci nakupovat vysoko a prodávat nízko, což je opak ideální strategie „nakupovat nízko a prodávat vysoko“. Důvod tohoto neintuitivního chování má hluboké kořeny v lidské psychologii a vlivu kognitivních zkreslení.

Hlavním psychologickým faktorem, který vstupuje do hry, je tzv. stádní mentalita. Jedná se o tendenci jednotlivců napodobovat jednání větší skupiny. V kontextu akciového trhu se projevuje následovně: Když ceny rostou a zdá se, že všichni nakupují, může strach z promeškání (FOMO) vést investory k tomu, aby naskočili na vlnu a nakupovali aktiva za zvýšené ceny. Naopak, když trh klesá, mají ti samí investoři sklon k panickému prodeji vedenému strachem ze ztráty, což jen umocňuje jejich chyby.

Strach ze ztráty nebo také averze ke ztrátě je obecně velmi negativním vlivem. Daniel Kahneman ve své knize „Myšlení, rychlé a pomalé“ (a nejenom on) popisuje, že bolest ze ztráty je psychologicky asi dvakrát silnější než potěšení ze zisku. Investoři mohou držet ztrátová aktiva s nadějí, že se jim podaří vyrovnat ztráty, což běžně vede k prodeji během tržních minim, kdy již nemohou snášet bolest z dalších ztrát.

Kromě toho efekt ukotvení způsobuje, že se investoři příliš spoléhají na první informaci, kterou obdrží. Pokud se investor poprvé setká s akcií za vysokou cenu, může následné nižší ceny vnímat jako výhodné, aniž by zvážil vnitřní hodnotu akcie.

Svou roli hraje také nadměrná důvěra. V době vysokých cen na trhu jsou investoři často příliš optimističtí, pokud jde o jejich schopnost předvídat vývoj trhu, což vede k nákupům za vysoké ceny. Opak je pravdou během poklesů trhu, kdy všudypřítomný pesimismus vede k prodejům v nevhodnou dobu.

Pro zmírnění tohoto chování se investorům doporučuje dodržovat systematické investiční strategie, jako je například pravidelné investování, kdy investují pravidelně pevnou částku bez ohledu na výkyvy trhu. Kromě toho může i pěstování povědomí o těchto psychologických předsudcích pomoci investorům rozpoznat jejich vliv a čelit mu.

Slovo závěrem

Pochopení a překonání psychologických impulzů, které nás nutí činit iracionální investiční rozhodnutí – jako je nakupovat vysoko a prodávat nízko – není jednorázovou záležitostí, ale trvalou cestou. Vyžaduje kombinaci přísné sebekázně, odhodlání neustále se učit a občas i vůli jednat proti převládajícím náladám na trhu.

Tento psychologický boj se odehrává na dvou frontách: Emocionální a kognitivní. Na emocionální úrovni se investoři musí bránit výkyvům chamtivosti a strachu, které mohou zatemnit úsudek. Kognitivní předsudky, jako je nadměrná důvěra a stádní chování, je třeba rozpoznat a omezit. Pokud chcete být jako investor úspěšný, musíte si osvojit myšlení, které upřednostňuje dlouhodobou strategii před krátkodobými výkyvy, a odolat volání sirén tržního humbuku, které může vést ke špatnému načasování investic a horším výsledkům.

Vzdělávací úsilí by se mělo zaměřit na pochopení tržních základů, historických souvislostí investování a statistické reality chování trhu. Takové znalosti mohou posílit důvěru investora ve svou strategii v období výrazných tržních výkyvů.

Svědomitou prací na rozpoznání a řešení těchto psychologických vlivů jsou investoři lépe vybaveni k dodržování racionálních rozhodovacích procesů. Tento metodický přístup může vést k obezřetnějším rozhodnutím a zvýšit pravděpodobnost dosažení ziskových výsledků v náročném světě investování. Důsledným uplatňováním těchto zásad pak mohou investoři usilovat nejen o zlepšení svého finančního zdraví, ale také o získání klidu na své investiční cestě.

Zdroje informací:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz