Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Smyslem tohoto kanálu je seznamovat čtenáře s některými zajímavými kapitolami české i světové historie, literatury, kultury, umění a sportu.

Autor je vzděláním anglista a amerikanista, jeho zájmem nicméně není pouze historie, literatura a kultura anglicky mluvících zemí.

Kontakt: scientiapotentiaest@seznam.cz