Hlavní obsah
Psychologie

Moderní manipulační techniky: Víte, co je negging, ghosting nebo stonewalling?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Sander Sammy (Unsplash)

Manipulátoři nechtějí, abyste o jejich chování mluvili.

12. 9. 7:01

Manipulátoři se nás snaží ovládat různými technikami. Tyto techniky mohou být nenápadné a je obtížné je rozpoznat, ale důležité je znát, abychom se jim mohli bránit.

Článek

Někdy náš život ovlivňují víc, než si myslíme. Mnoho lidí se dnes v partnerském vztahu, širší rodině, ale i v zaměstnání a mezi přáteli může stát obětí manipulace, tedy cílené snahy ovlivnit myšlení a chování určité osoby. Velmi obvyklé je, že manipulátor se ve vztahu k manipulované osobě tak neprojevuje ihned. Naopak, často se v manipulátora změní někdo, koho jste na začátku vztahu považovali za přátelského a nápomocného.

Navíc žijeme v době plné stresu, kdy submisivnější jedinci hůře odolávají různým manipulačním technikám. Některé z nich ani neznáme, natož abychom se jim uměli bránit. V tomto textu vám je chceme blíže popsat.

Stonewalling

Stonewalling představuje jednání, kdy někdo odmítne s další osobou jakkoli komunikovat, či spolupracovat. Znaky jednání, které označujeme jako stonewalling, jsou například ignorování toho, co druhý říká, přednášení důvodů, proč o něčem nemluvit, snaha vyhýbat se nepříjemnému tématu, útoky beze slov, neodpovídání na dotazy, obviňování místo řešení konkrétního problému. Dále může manipulující používat odmítavou až zesměšňující řeč těla, třeba obracení očí v sloup, případně prokrastanici, aby se na konkrétní téma vůbec nedostalo. Typické je, že člověk, který znaky stowallingu vykazuje, to zároveň popírá.

Ne vždy je ale takové chování vedeno špatným úmyslem, nebo snahou vás poškodit. Velmi často se jedná naopak o obranou mechaniku lidí, kteří trpí úzkostmi a nechtějí být vtahováni do konfliktů, u nichž se obávají, že je nezvládnou. Může se jednat o metodu řešení konfliktních momentů, kterou si manipulující osvojil v dětství, ať už se jeden z rodičů její pomocí snažil potvrdit svou dominanci, nebo jen udržet doma klid. Proto také rozeznáváme stonewalling záměrný i neúmyslný, přičemž obě varianty mohou vztahy zásadně narušit. Pokud máte pocit, že se stonewalling vyskytuje třeba ve vašem partnerském vztahu, k vyřešení problému bude třeba spolupráce obou stran.

Love bombing

Love bombing je někdy u nás překládán jako bombardování láskou. Jedná se o až extrémní projevování náklonosti, které sice může být zvláště na začátku vztahu oslnivé, ale velmi často se může rychle změnit v obtěžování. Pro narcisty a sociopaty to je manipulativní technika, jejíž pomocí se snaží svého partnera zcela ovládnout. Ale nejedná se jen o problém nových párů. Může být také metodou, jak se někdo snaží zabránit rozchodu, nebo svého partnera znova získat. Typické je třeba pro domácí násilníky, kteří střídají výbuchy vzteku a násilného chování s dárky, pozornostmi a okouzlujícím vystupováním. Tato technika začíná fází idealizace, kdy je objekt bombardování vychvalován a zahrnován láskou. Pak ale nastupuje fáze devalvace, v němž love bomber střídá laskavost s krutostí. I to je typické pro domácí násilníky, kteří jsou často na veřejnosti velmi pozorní a navenek milující, slovní i fyzickou hrubost si nechávají na chvíle veřejnosti skryté. Potřebují vzbuzovat dokonalý dojem, ne pracovat na fungujícím vztahu.

Znaky bombardování láskou je například nadprůměrný zájem o váš život, rodinu, práci i koníčky, snaha vás v jedné větě chválit i „shazovat“, zastírání kritiky tím, že je to pro vaše dobro, neustálou snahou kontrolovat, kde jste, a přehnanou reakcí, pokud nereagujete dostatečně rychle. Navíc mívá love bomber často sklon k sebechvále, chybí mu empatie a soucit a vy se s ním postupně přestanete cítit dobře. Naopak, před setkáním s ním budete nervózní. Obvyklé je také prosazovaní společného programu bez ohledu na to, zda vy máte čas a chuť. Love bombing většinou nekončí dobře. Maximálně může být dobrou školou pro budoucí vztahy. Tragédií je, když si nevšímáte varujících znaků a necháte vše přerůst až do fáze domácího násilí, případně psychického týrání.

Ghosting

Další v současné době bohužel moderní manipulativní technikou je ghosting. Jedná se vlastně o způsob rozchodu, kdy s partnerem přerušíte bez varování veškeré kontakty. Jako by byl pro vás vzduch, prostě přestal existovat. Ten, kdo je obětí ghostingu, naráží do zdi ignorace – protějšek neodpovídá na maily, SMS ani další formy komunikace, nebere telefon a odmítá i osobní setkání. Chová se přesně jako duch (anglicky ghost), protože sice je, ale vidí ho jen někdo. Chovají se tak zejména sobci, kteří odmítají postavit se k problému, kterým ukončené vztahu určitě je, zodpovědně. Ghostingu nahrává moderní způsob komunikace, kdy je většina lidí téměř nonstop na mobilu a různých sociálních sítích. Když pak najednou protějšek ze dne na den zmizí, je to o to bolestnější. Může to negativně ovlivnit sebevědomí odmítnuté osoby, často hůř než klasický rozchod z očí do očí.

Breadcrumbing

Breadcrumbing označuje chování, kdy někdo flirtuje a vysílá jednoznačné, nicméně z jeho hlediska nezávazné signály („drobečky“). Jde o manipulativní metodu, kdy se někdo snaží udržet si váš zájem, ačkoli nehodlá váš vztah proměnit v nic hlubšího. Obvykle mu, nebo jí stačí komunikace na sociálních sítích, případně nezávazné schůzky, ale ve vztahu s ním vlastně nikdy nevíte, na čem jste. Vždy do něj investujete víc než ten, kdo jen trousí zmíněné drobečky. Důvodem pro takové chování je snaha zvýšit si sebevědomí, například komunikací hned s několika atraktivními protějšky. Takoví manipulátoři potřebují neustále ujištění, jak jsou skvělí, necítí se provinile, když manipulují cizími city. Velmi často může jít i o zadané osoby, které si jen pohrávají s dalšími lidmi, i když svůj hlavní vztah nechtějí ukončit. Takové chování je pro zdravé vztahy neakceptovatelné a pokud se s ním setkáte, existuje jediné řešení – rychle takový vztah ukončete, případně se poraďte s odborníkem, jak se obětí takového chování vůbec nestát.

Backpedaling

Jedná se vlastně o slangový výraz, který by se dal přeložit jako „šlápnutí na brdy“, nebo „zpětný chod“. Někdy se objevuje také jako „backpedaling“. Jde o chování, kdy někdo změní dříve vyslovený názor, nebo udělá něco úplně jiného, než původně slíbil. Často se jedná o reakci lidí, kteří nemají pevné ustálené názory, ale přizpůsobují své chování tomu, co si myslí, že od nich druzí očekávají. Backpedaling je tak vlastně návrat k předchozí pozici, kdy třeba v průběhu něčeho zjistíte, že vámi původně vyhlášené plány nebyly nejlepším nápadem, případně by jejich realizace byla příliš komplikovaná. Komunikace s lidmi, kteří si nestojí za svým, je někdy mnohem víc frustrující než s těmi, co od svého přesvědčení neustoupí ani o píď.

Negging

Negging je způsob citové manipulace, při které jsou negativní a zraňující slovní projevy vydávány za formu legrace. Někdy se podobá posměchu, jindy jde o zdánlivě oprávněnou, ale v realitě do extrému přehnanou a nekonstruktivní kritiku, případně kritiku permanentní, kdy je oběť neustále s někým porovnávána, či nucena do pro ni nepříjemné komunikace. Může být i častým cílem rádoby vtipné, ale ve své podstatě velmi zlé komunikace. Cílem neggingu je poškodit sebevědomí oběti, takže velmi často je v něm pochvala kombinována s ponížením. Zvlášť citlivé jsou takové poznámky od milované osoby. Naprosto nepřípustné je akceptovat takové chování v práci. Nejlepší obranou je buď přerušení styku s takovým člověkem, nebo naopak rázná a tvrdá konfrontace, kterou manipulátor nečeká a o níž nestojí. On chce slabou a zraněnou oběť, ne protějšek, který si to nenechá líbit.

Ať už jste se setkali s jakýmkoli manipulátorem, vždy jde nalézt řešení, ale je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Fading

Fading je technika používaná v behaviorální terapii při modifikaci chování. Jedná se o reakci na určitý stimul, který je postupně odbouráván. Cílem je, aby trénovaná osoba danou pobídku postupně vůbec nepotřebovala. Intenzita takového stylu se postupně snižuje, až zmizí úplně. Tato technika je založena na zkoumání operativního podmiňování.

Zdroje

1) 17 manipulativních technik

2) 10 technik používaných manipulátory a jak se jim bránit

3) 20 manipulačních technik, na které si dát pozor

Anketa

Setkali jste se s některou z těchto technik?
Ano
96,4 %
Ne
3,6 %
Celkem hlasovalo 278 čtenářů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz