Hlavní obsah
Věda

Největší z dobyvatelů: Čingischánovy geny nese 8 % světové populace, možná jste jeho potomkem i vy

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Basawan a Bhim Gujarati (volné dílo skrze Wikimedia)

Tumanba Khan, jeho žena a jeho 9 synů

23. 9. 7:01

Čingischán patřil mezi nejslavnější a nejkrutější válečné vojevůdce své doby a jeho jméno je dnes známé po celém světě. Jen málokdo ale tuší, jak početné zastoupení skýtá jeho potomstvo dnes.

Článek

Čingischán, jeden z nejslavnějších a zároveň nejkrutějších vojevůdců, který neměl s nepřítelem žádné slitování. Ale také první velký chán Mongolů. Jeho krutost možná pramení už ze samotného dětství, kdy přihlížel smrti svého otce a na milost nebyl vzat ani svým vlastním kmenem, který ho i s rodinou vyhnal. Nelehké životní břímě ho ovšem nikdy nezlomilo a svůj nelehký osud dokázal zlomit sňatkem s dívkou Börte z kmene Kereitů. Börte pocházela z veleváženého kmenu a tak se díky sňatku zvýšila společenská úroveň i Čingischána.

Temūdžin, jak se původní jménem Čingischán jmenoval dostal tu čest vést mongolské válečníky do boje v roce 1206, kdy byl také zvolen do čela tehdejších kmenů. Díky své houževnatosti a promyšlené strategii dokázal za 21 let své vlády vybudovat říší o rozloze přes 30 milionů kilometrů čtverečních.

V roce 1213 dokázal shromáždit početné vojsko a zaútočit na říši Ťin v severní Číně a na pěti místech zdolat Velkou čínskou zeď, která se do té doby zdála nezdolatelná. V době své největší slávy dokázal vítězit v bitvách ve Střední Asii, Persii, na Kavkaze i dnešní Ukrajině. Čingischán nebyl označován pouze za velikána a krvelačného dobyvatele, jeho poddaní ho často popisovali jako krutého vládce, který neměl s nikým slitování. Paradoxně však právě v dobách vlády Mongolů se Asie začala formovat a stabilizovat.

Velký vládce s bohatým sexuálním apetitem

Čingischán byl mocný vladař, který byl navíc proslulý svým sexuálním apetitem. Jeho dobrodružný a bujarý život mu zpříjemňovalo hned několik manželek. Krom nich ulehal na lože i s početným zástupem konkubín. Jeho dobyvatelské schopnosti mu zároveň umožňovali zmocňovat se žen a dcer kmenových vůdců. Historici uvádí, že během svého života mohl spát s více než 10 000 ženami z různých zemí na několika kontinentech. A to nás přivádí k zásadní myšlence? Je skutečně možné, aby po světě chodilo tolik lidí, kteří nesou geny slavného válečníka?

Čingischánovy děti

V roce 2003 byl proveden průzkum, během kterého vědci zkoumali genetické informace mužů šestnácti asijských národností. Výzkum přinesl překvapivý výsledek. Zhruba 8% mužů neslo téměř identickou sekvenci chromozomu Y. Ta vznikla přibližně před tisíci lety v Mongolsku. Podle tohoto výzkumu nosí každý dvoustý muž na planetě Čingischánovi geny. Aby bylo vůbec možné dojít k tak vysoké procentuální podobnosti, za svůj život musel vladař zplodit minimálně tisíc dětí.

Přesné místo jeho spočinutí není známo

Největší zastoupení mužů, u kterých byly prokazatelně objeveny geneticky totožné sekvence se nachází v Mongolsku, kde se uvádí až 35% zastoupení u sledovaných jedinců. Vědci se navíc domnívají, že po celém světě se nachází na 16 000 000 Čingischánových potomků. K potvrzení jejich teorie je ovšem zapotřebí ostatků samotného vojevůdce. Přesné místo jeho hrobu je však dodnes velkou záhadou. Všichni ti, kteří se měli na stavbě jeho hrobky podílet, byli prý do jednoho po dokončení prací zabiti.

Podle tradice pohřbívání Mongolů by však mělo jeho tělo spočinou v blízkosti místa, kde se narodil. Hrobka s Čingischánovými ostatky by se tak mohla nacházet v Chentejském ajmagu, který se nachází nedaleko hlavního města Ulánbátaru.

Zdroje:

1) Největší dobyvatelé historie: Čingischán, sjednotitel Mongolů

2) Každý dvoustý muž je potomkem Čingischána. Nepatříte mezi ně i vy?

3) Čingischán a Mongolská říše až do svého faktického rozpadu: https://is.muni.cz/th/ylqa4/Cingischan_a_Mongolska_rise_az_do_sveho_faktickeho_rozpadu.pdf

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Opotřebovávací válka (válečná strategie)

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz