Hlavní obsah
Seberozvoj

Chci být skvělý lídr

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay
13. 5. 6:00

Velcí lídři vědí, že jejich osobní rozvoj je nutností – nikoli jen „příjemné bytí“. Jsou tak trochu posedlí osobním růstem a neúnavně se zaměřují na růst svých vůdčích schopností. Jenže.

Článek

Až příliš často a příliš mnoho lidí se snaží vybudovat si svou vůdčí sílu na chybných předpokladech. A ten zní, že stát se lepším vůdcem začíná vždy nápravou slabých stránek.

Chceš být lepším, znič svoje slabé stránky. No, díky tomu tu máme celkem velmi silně poznamenanou generaci lidí, kteří se skutečně snaží. Snaží se rozvíjet, ale výsledky neodpovídají jejich možnostem.

Proč? Protože skutečným krokem k tomu něco v sobě opravdu rozvinout je vědomí rovnováhy. Tudíž své v uvozovkách „slabé“ stránky beru na vědomí, nepokouším se je vytěsňovat anebo i nedej Bůh nějak opravovat. Jen je dobré na to jít jinak.

A tenhle špatný rozvoj lidí brzdí potenciál celé společnosti, od jedinců, přes firmy až po stát – a stává se rizikovým faktorem, když dojde k neočekávané změně. Lidé s takto naučeným výkonový, drilem se nesnadno adaptují a reakční doba na změny je pro ně i ostatní v podstatě smrtící.

Takže co dělá toho, kterému chci dát svou důvěru tím důvěry – hodným? Malá odbočku, všimněte si, nikde se nepíše, důvěry – zlým. V čem je ta hodnost? Nikoliv v armádní hierarchii. Spočívá ve vědomí posilovat své silné stránky.

Protože tím bereme na zřetel paradoxně i ty slabé. A když posiluji to, co je silné, to, co mám rád, jsem sám na sebe hodný. Proto je to daleko vhodnější metoda osobního rozvoje.

Sedm návyků, které naše odhodlání býti skvělým lídrem posílí:

1. BUDUJTE OPRAVDOVÉ VZTAHY. Vztahy jsou pro vůdce zásadní – potřebují povzbudit ostatní, aby cítili závazek vůči lidské bytosti, která je vede. Skvělí lídři budují opravdová lidská spojení a důvěryhodné vztahy se svými týmy (rodina, komunita, firma; dosaď si, co je libo) svým srdcem.

Uznávají a oslavují hodnotu, zkušenosti a silné stránky každého jednotlivce v týmu. A když druzí vidí, že taková spojení existují – dává jim to smysl vytvářet silnější výsledky.

2. ROZVÍJEJTE LIDI. Vývoj by měl být pro vůdce a jejich následovníky neustálý. Plynulý. Ale není to jen vytvářením kultury rozvoje. To je na nic. Neustálý rozvoj je korporátní kec. Ani to není fyzicky možné. Je třeba lidem nechat taky čas a prostor na to být chvíli bez rozvoje.

To právě proto, aby po pauze měli zase chuť se rozvíjet dál. Rozvíjet lidi totiž znamená ukázat jim své slabé stránky bez toho, že byste se báli a vybídnout je, aby pokud mají lepší schopnosti vás učili a rozvíjeli se s vámi. Rozvíjet se dá především vlastním příkladem.

Uznat svou sílu znamená i ukázat svou slabost. Takže umět nastolit správnou rovnováhu mezi rozvojem a odpočinkem. Jen tak si z vás ostatní vyberou to pro ně vhodné, hodně vhodné a zapracují to do své vlastní autenticity. Jinak vychováte jen armádu vymytých mozků v modrých montérkách.

3. STYL VEDENÍ. Tím vším předchozím jej brutálně změníte. Řízení změn a adaptace na nesnadné podmínky současnosti je naše sdílená odpovědnost, která začíná právě u lídrů. A těmi jsou pouze ti, kteří vám poskytují takovou vizi, že vám bude za to stát zvednout zadek, zajímat se a taky ve prospěch té vize něco obětovat.

Ukažte všem váš závazek, který chcete, aby vaši následovníci napodobovali. Stejně tak důležité je, že k tomu musíme umět poskytovat podpůrné prostředí, které povzbuzuje lidi k rozvoji skvělých nápadů a nové efektivity.

4. INSPIRUJTE. Lidé prosperují hlavně v pozitivním a povzbuzujícím prostředí, které vyjadřuje účel jejich bytí, oslavuje jejich úspěchy a uznává jedinečnou důležitost každého jednoho člověka. A pokud chcete vést, měli byste si uvědomit, že je to především služba.

Takováto inspirace lidem ukazuje, proč jsou jejich činy důležité, a dodává jim energii tak hlubokým způsobem, že je to současnou technologií těžko zachytitelné. Radost se tomu tuším říkávalo.

5. NEBOJTE SE BÝT KRITIČTÍ. Avšak pozor. Kritičnost spočívá v tom, že v honbě za informacemi – jsme proto, že se neustále pokoušíme učit se a nacházet řešení našich problémů. Úspěch vyžaduje stanovení cíle, pochopení rizik, uspořádání myšlenek a vypracování komplexního plánu jejich realizace.

A aby vůdci vynikali, měli by podniknout kroky vedoucí ke zvýšení své pozornosti, své dovedností kritického myšlení a sebeuvědomění. Nejlepší lídři na to nejdou sami: využívají koučování = zpětnou vazbu a tím i rozvoj, aby tak získali nástroje a podporu, kterou potřebují.

6. NEBLÁBOLTE!!! - KOMUNIKUJTE JASNĚ. Vynikající komunikace znamená mnohem víc než jen předávání nápadů těm dole, aby je uskutečnili. Lídři by měli klást otázky, aktivně naslouchat a podporovat kulturu v týmu efektivním sdílením informací a informovaným rozhodováním.

Lidem je třeba naslouchat a naslouchat taky sám sobě – a právě komunikace umožňuje tato smysluplná spojení. Lídři by měli určit nejlepší způsob své komunikace a poté by se měli pochopit, jak komunikují ostatní. A pochopit, že druzí komunikují za stejným cílem, jen trochu jinak, je klíčem k úspěchu přestat se jich bát a jednat.

7. VYTVÁŘEJTE ODPOVĚDNOST. Nařízené odpovědnosti shora dolů nepěstují vlastnictví ani důvěru. Přesto však kultura zapojení osobní odpovědnosti každého člena týmu vytváří osobní vlastnictví a vnitřní motivaci k jednání. Odpovědnost začíná u lídrů, kteří se musí chovat odpovědně.

Lídři by měli definovat, za co jsou druzí lidé v týmu zodpovědní, stanovit a rozdělit cíle a vložit svou odpovědnost do jejich rozvoje. A jsme zase na počátku kruhu. To odpovědnost dává vašim následovníkům příležitost stát se efektivnějšími a kreativnějšími.

Ať už jste vedoucí obrovského týmu nebo jen milující partner či vedoucí malé autodílny, svůj čas nejlépe strávíte rozvíjením toho, v čem jste dobří, a nestarejte se vůbec o to, v čem jste špatní.

Pochopení svých silných stránek je nejúčinnějším způsobem, jak růst, ale hlavně je to osvědčený způsob, jak se stát skvělým člověkem. Třeba lídrem. A třeba čímkoliv.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz