Hlavní obsah
Právo a státní správa

Srozumitelný návod: Jak podat trestní oznámení

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Hasan Almasi (Unsplash)

Pokud podáte trestní oznámení, možná někoho dostanete za mříže.

15. 9. 10:29

Chtěli jste někdy podat trestní oznámení a nevíte jak? Pojďme si spolu projít srozumitelný návod, jak to udělat krok za krokem a neztrácet čas.

Článek

Kdo může trestní oznámení podat?

Nejprve se pojďme podívat na to, kdo může trestní oznámení podat. Podání trestního oznámení je upraveno v zákoně č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), může podat trestní oznámení kdokoliv, kdo se dozví o skutečnostech, že došlo ke spáchání trestného činu.

Komu trestní oznámení adresovat?

Trestní oznámení lze podat buď na Policii ČR anebo státním zastupitelství. Existuje věc, které se říká příslušnost, která rozhoduje o tom, které jednotlivé státní zastupitelství anebo který konkrétní policejní orgán bude věc řešit. Tato příslušnost platí jak místem podle toho, kde mělo dojít ke spáchání trestného činu, tak věcně podle toho jaký trestný čin měl být spáchán.

Jako běžný občan však nemusíte mít obavy, státní správa je v České republice je v této oblasti efektivní a nemá problém postoupit vaše oznámení tomu správnému (příslušnému) orgánu. Pokud budete činit trestní oznámení osobně na státním zastupitelství nebo policii, můžete si vybrat vám nejbližší místo, tak aby to pro Vás bylo co nejjednodušší.

Osobně, datovou schránkou i poštou

Jestli se rozhodnete navštívit policii nebo státní zastupitelství je jen na vás, pokud tak učiníte, můžete vzít napsané trestní oznámení na podatelnu anebo trestní oznámení podat ústně do protokolu. Trestní oznámení můžete poslat také poštou nebo datovou schránkou. Opatrní buďte ale při komunikaci na sociálních sítích, ne vždy stačí označit u příspěvku Policii a ne vždy se za profilem s označením Policie nebo Státní zastupitelství skrývá orgán veřejné moci.

Formální náležitosti

Trestní oznámení lze teoreticky podat i anonymně, protože státní zástupce má povinnost stíhat veškeré trestné činy, o kterých se dozví, a policie je na tom podobně. Pokud ale chceme být i nadále demokratickou společností a ne práskačským státem, je slušnost identifikovat se a to způsobem, podle kterého mohou orgány činné v trestním řízení jasně určit, kdo jste. Jménem, příjmením, adresou trvalého bydliště a datem narození nic nepokazíte.

Dále je vhodné označit, kdy trestní oznámení podáváte anebo sepisujete a pro jistotou i kde. Obzvláště pokud se nezdržujete na adrese trvalého pobytu a hrozí, že budete muset podávat k trestnímu oznámení další vysvětlení.

Obsah

Pokud chcete ušetřit policii práci, je vhodné také uvést jak jste se o spáchání trestného činu dozvěděli.

Dále je dobré (co možná nejpodrobněji) popsat, k jaké jednání za trestný čin považujete a z čeho vycházíte. To můžete učinit vlastními slovy, je to ostatně mnohem lepší než nesprávné používání právnického jazyka. Pokud máte podezření na konkrétní trestný čin, odkažte na něj uvedením názvu trestného činu a paragrafu, počítejte však s tím, že ne vždy to trefíte. Systém trestního práva i jeho jazyk jsou složité a slova jako loupež či krádež se od sebe zásadně liší.

Je dobré také co nejpodrobněji určit potenciálního pachatele, i když nevíte adresu ani detaily o dané osobě, jménem a příjmením nic nezkazíte.

Pokud víte, že mohou existovat další důkazy o spáchání trestného činu, nezapomeňte je uvést. Stejně tak je vhodné označit svědky nebo další osoby, které mohly hrát v páchání trestného činu roli.

Pozor na terminologii

V diskuzi pod mými články padají často nesmyslné termíny. Chcete na mě dávat žalobu, hromadnou žalobu anebo mě obžalovat. Jediný terminologicky správný pojem je však „trestní oznámení“, to můžete podat anebo učinit.

Termín žaloba náleží do soukromoprávních záležitostí, můžete například žalovat svého souseda protože vám činí ze života peklo anebo můžete žalovat stát za to, že vám policisté dali na dezolátské demonstraci pendrekem po hlavě. Trestní právo však zcela jiný charakter - má chránit společnost jako celek před tím nejhorším ze špatného, nikoliv řešit spory mezi jednotlivci.

Ještě si dovolím upřesnit pojem obžaloba, který je pojmu žaloba velmi podobný. Tento pojem je v oblasti trestního práva užívaný, avšak obžalobu podává na soud státní zástupce až po té, co je trestní oznámení náležitě prověřeno.

Dávejte si také pozor na používání pojmu zločin a zločinec. Pokud do trestního oznámení o někom napíšete, že je někdo zločinec, ne vždy to bude pravda. Trestní zákoník dělí trestné činy na přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. Přečiny jsou ty nejméně společensky škodlivé , jedná se o všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Pokud se tedy podíváme například na podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, nejedná se o zločin, ale právě o přečin, protože horní hranice jsou dvě léta, resp. tři léta, pokud někdo páchá tento přečin filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

A to je vše, co potřebujete vědět. Pojďme se podívat jak bude trestní oznámení vypadat…

Vzorové trestní oznámení

Adresát:

Okresní státní zastupitelství v Semilech

Nádražní 25

513 36 Semily

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Já Jaroslav Kral tímto podle § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podávám trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, tj. podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

O spáchání tohoto trestného činu jsem se dozvěděl, když jsem si otevřel web Seznam Médium a ocitl jsem se na stránce „Konec gerontokracie: Proč omezit volební právo seniorů“ obsahující článek, který napsal pisálek jménem Jaroslav Kral. Tento článek se podle mého naváží do seniorů tak nepřiměřeným způsobem, že je z něj patrné, že autor chce omezovat jejich práva a svobody, zejména pak právo volit.

Dle mého názoru překračuje tento článek svojí společenskou škodlivostí limity slušné společnosti a nejedná se pouze o úvahu s cílem vybudit diskuzi nad tím, jak si politické strany jako je ANO 2011 kupují hlasy seniorů, kteří jim skočí na špek.

Protože pan Jaroslav Kral trestnou činnost páchá i nadále, dovoluji si Vás požádat o prověření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Současně si dovoluji upozornit, že napsal další článek o důchodcích, tentokrát jim chce omezovat svéprávnost.

Pokud budete žádat dalšího doplnění, jsem vám k dispozici.

V Brně dne 15.9.2023

Jaroslav Kral

Závěrem

Doufám, že i ti pomalejší čtenáři pochopili, že tento text je psán v nadsázce. U názorových úvah zda limitovat výkon práva je od úvah k trestnému činu daleko. Současný společenský konsenzus a rozhodovací praxe trestních soudů nechává působit i vyloženě fašistické spolky jako je sdružení ochránců zbraní Lex, fašistické politické strany jako jsou SPD, Trikolora a Svobodní.

Je úvaha nad zneužíváním institutu volebního práva společenský škodlivá? Není, žijeme v demokracii a i když vy možná nevěříte, že je třeba o špatnostech jako je kupčení s hlasy seniorů mluvit, já věřím že ano, a Ústava mi dává za pravdu.

Právo podat trestní oznámení právem každého občana, výše uvedený návod lze aplikovat na jakékoliv oznámení trestného činu, tak snad vám přijde vhod třeba při oznámení domácího násilí nebo znásilnění, nejhorší je totiž násilí jenom přihlížet.

Anketa

Máte v úmyslu podat trestní oznámení na autora tohoto článku?
Již jsem ho podal
40 %
Brzy ho podám
0 %
Trestní oznámení podávat nebudu
60 %
Celkem hlasovalo 5 čtenářů.

Zdroje a další materiály k přetení

1) Jak podat trestní oznámení:

2) Postup při podání trestního oznámení

3) Praktická doporučení k podání trestního oznámení

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz