Hlavní obsah
Lidé a společnost

8 mylných představ o monarchii

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Tschechische Länder (koláž), ODS (původní = commons.wikimedia.org/wiki/File:Zased%C3%A1n%C3%AD_vl%C3%A1dy_2013.jpg)

Koláž titulárního českého krále Karla IV. Habsburského

7. 4. 11:01

V tomto článku se pokusím objasnit časté mylné představy o monarchii a její případné restauraci.

Článek

1. Monarchie není demokratická

Začnu častým přirovnáním monarchie X demokracie, které dává monarchii do protikladu k demokracii a je naprosto mylné. Jak republika, tak monarchie může být nedemokratická, ale samotné státní zřízení na to nemá žádný vliv. V současné době je spíše opak pravdou a monarchie se pohybují na vrcholu indexu demokracie. Prakticky všechny nedemokratické státy (kromě většiny arabských, afrických a některých asijských zemí) jsou republiky.

2. Vyšší riziko nekompetentní hlavy státu

Další mylnou představou je to, že v monarchii hrozí nekompetentní hlava státu, která nebude schopna vykonávat úřad (např. mentální porucha, podvody apod.). Tak ale dnes monarchie nefungují a když by byl potenciální hlava státu z vážných důvodů nevhodná, tak je prostě v pořadí následnictví přeskočena. A kdyby panovník začal dělat problémy, tak ho prostě parlament sesadí. Z těchto důvodů si v monarchiích potrpí na reprezentativní hlavě státu.

3. Monarchie stojí spoustu peněz

Panovnická rodina přece stojí spoustu peněz. To je další argument, který není docela tak pravdivý. Akce královské rodiny můžou stát spoustu peněz, ale nesmíme opomenout, že tyto akce přináší danému státu ještě více peněz, než byly vynaloženo. Nejen to, ale i svou prostou existencí vydělává panovnický rod, neboť se pro jejich státy stávají vývozními artikly a turistickou atrakcí. Stačí se jenom podívat jak Čechy zajímá britská královská rodina, přestože není jejich.

4. Češi nemají žádný panovnický rod

Když se někdy mluví o obnově monarchie v Česku, stává se, že se objevují názory, kdo by byl panovníkem, když žádný takový rod nemáme. Toto ale není pravda, protože Češi mají svůj vlastní panovnický rod, který si roku 1526 zvolila česká šlechta. Všichni odborníci se shodnou, že habsbursko-lotrinská dynastie byla českým panovnickým rodem (a tedy i je). Český nástupnický řád jasně říká, kdo je dnes titulárním českým králem, tím je dnešní hlava rodu Habsburků a vnuk posledního českého krále Karla III. Karel Habsbursko-Lotrinský.

5. Monarchie zavádí výsady šlechtě a robotu pro občany

Naprosto absurdní je názor, že obnovení monarchie by přineslo výsady šlechtě nebo dokonce obnovení roboty a nevolnictví. Tento názor se nijak nezakládá na pravdě, neboť ve všech evropských monarchiích nemá šlechta výsady a rozhodně v žádné z nich nefunguje robota nebo nevolnictví.

6. Již máme republikánskou tradici

Proč monarchii, když máme již 105 let (v roce 2023) republiku. To je také častý názor, ale zavádějící, neboť ze 105 let republiky máme jenom 54 let demokracii, zbytek byla nacistická a komunistická okupace. S tou republikánskou tradicí je to vlastně taky sporné, protože ta tradice byla vlastně plnou napodobeninou té monarchistické, která trvá dodnes. Hezky to shrnuje např. historik Martin Wihoda (zde) nebo Karel Hvížďala (zde).

7. Zneuctili bychom první odboj

Někteří říkají, že bychom obnovením monarchie poškodili odkaz prvního odboje, který bojoval na straně Dohody za vytvoření samostatného Československa. Rozhodně, ale nejde říct, že by první odboj bojoval za vznik republiky, neboť to byl názor menšinový. A také vlastně nevíme proč Češi (Slováků bylo vážně málo) do odboje vstupovali a nejspíše se to již nikdy nedozvíme.

8. Panovník je další vyžírka

Další názor je ten, že bychom panovníkovi platili z daní nehorázný plat. Odpověď se na to částečně překrývá s bodem 3. Uvedu, ale to co jsem ještě nezmínil. Panovníkovi se nemusí platit vysoký plat, neboť by v případě aspoň částečné restituce mohl hospodařit na vlastním majetku a nemusel by potenciálně dostávat žádný plat a ještě by nám svou činností vydělal. Stejný systém funguje v Lichtenštejnsku, kde knížeti neplatí nic a on hospodaří na rodinném majetku.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz