Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Firemní kultura: Chcete být šťastnější a úspěšnější v práci?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wizard Michal by OpenAI DALL-E
3. 11. 10:06

Firemní kultura je dnes důležitější než kdy jindy. Zde je sedm současných trendů, které vám pomohou vytvořit šťastnější a úspěšnější pracovní prostředí. Možná i vaši budoucnost.

Článek

A zde jsou konkrétní návrhy, jak lze implementovat tyto trendy v pracovním prostředí:

⚫ Adaptabilita aneb umění měnit se. V dnešním světě se věci mění rychleji než kdy jindy. To platí i pro pracovní prostředí. Adaptabilita je schopnost přizpůsobit se změnám. Firmy mohou podporovat adaptabilitu svých pracovníků tím, že jim poskytnou příležitosti k rozvoji nových dovedností a znalostí.

👉 Co můžete udělat pro to, abyste byli více adaptabilní?

 • Buďte otevřeni novým věcem.
 • Nebojte se dělat chyby.
 • Přijímejte zpětnou vazbu.
 • Buďte ochotni se učit.

🔴 Efektivní práce díky technologiím. V dnešní době se svět mění rychleji než kdy jindy. Aby firmy mohly uspět, potřebují být efektivní a produktivní. Technologie mohou být klíčem k dosažení tohoto cíle. Automatizace může uvolnit čas pro kreativní a strategické úkoly. Umělá inteligence může poskytnout relevantní informace a doporučení. Cloudové a mobilní technologie umožňují pracovat odkudkoli a kdykoli. A být více flexibilní a produktivnější.

👉 Co můžete udělat pro to, abyste byli v práci více efektivní díky technologiím?

 • Zvolte si správné nástroje pro práci.
 • Automatizujte všechny úkoly, které můžete.
 • Spolupracujte efektivněji s vaším týmem.
 • Získejte online přístup k informacím a zdrojům, které potřebujete.

🟠 Well-being je stav celkového fyzického, duševního a sociálního zdraví a pohody. Firmy mohou podporovat well-being tím, že jim poskytnou zdravé pracovní prostředí. Může jít o vybavení pracovišť ergonomickými židlemi a stoly, ale i o firemní kulturu poskytnutí možnosti načerpat si dostatek odpočinku během pracovního dne. K tomu se hodí např. vytvoření relaxační zóny na pracovišti. Poskytnutí příspěvku na zdravotní pojištění. Flexibilní pracovní čas. Podporovat pracovníky při péči o jejich rodiny. Podporovat možnosti k zdravému stravování, fyzickému cvičení a osobnímu rozvoji.

👉 Co můžete udělat pro to, abyste využili well-being naplno?

 • Jezte zdravě, pravidelně cvičte a dostatečně odpočívejte.
 • Vyhýbejte se stresu, najděte si způsoby, jak relaxovat a odpočívat, a pokud máte potíže, vyhledejte pomoc odborníka.
 • Nepracujete 24/7, takže se naučte říkat ne, a dělejte si čas na sebe a své blízké.
 • Najděte si koníčky a aktivity, které vás baví a naplňují.

🟢 Osobní seberozvoj a učení. To lze udělat například tím, že se lidem poskytne čas a příležitosti k učení, a také tím, že se učení bude vnímat ve firmě jako důležitá hodnota. Firmy mohou podpořit osobní seberozvoj a učení tím, že jim poskytnou přístup k online kurzům, školením a mentoringu.

👉 Co můžete udělat pro osobní seberozvoj?

 • Stanovte si cíle a vytvořte si plán, na kterém aktivně makejte.
 • Používejte aktivně mentoring a koučink, jsou to zdroje zkušeností a rozvoje.
 • Čtení je skvělým způsobem, jak se inspirovat a dozvědět se nové věci.
 • Používejte chyby k tomu stát se lepšími.

🔵 Rozmanitost a inkluzivita. Podpořit rozmanitost a inkluzivitu lze tím, že firma či organizace vytváří pracovní prostředí, kde jsou vítány různorodé pohledy, zkušenosti a kultury. Je čas aktivně hledat zaměstnance z různých prostředí, včetně různých ras, etnických skupin, pohlaví, věku, náboženství, sexuální orientace a postižení. K tomu je však důležité vytvořit takovou vnitřní kulturu, kde se všichni pracovníci cítí vítáni a respektováni.

👉 Co můžete udělat pro podporu rozmanitosti a inkluzivity?

 • Buďte ochotni se seznamovat s lidmi z různých prostředí a učit se o jejich zkušenostech.
 • Vyhýbejte se stereotypům a předsudkům a buďte k lidem z různých prostředí laskaví a respektující.
 • Podporujte akce a programy, které podporují rozmanitost a inkluzivitu.
 • Pokud vidíte diskriminaci nebo nespravedlnost, ozvěte se a podpořte změnu.

🟣 Hybridní pracovní modely. Před pár lety novinka. Dnes je již běžnější umožnit pracovat z domova nebo z kanceláře lidem podle jejich potřeb. Flexibilní pracovní doba je ohleduplnější a pomáhá pracovníkům lépe skloubit pracovní a osobní život. Pro ty z vašich pracovníků, kteří jsou pro firmu těmi strategickými je dnes nabízen jak notebook, tak i mobil a internetové připojení pro práci z domu. Vynikající je komunikovat o výhodách a rizicích spojených s prací doma na firemních poradách. Sdílení zkušeností pomáhá více stmelovat celý tým.

👉 Co můžete udělat pro podporu hybridních pracovních modelů?

 • Vytvořte si domácí pracovní prostředí, které je pro vás pohodlné a produktivní (tj. vyhrazený pracovní prostor, ergonomické vybavení a nástroje, které potřebujete k práci).
 • Komunikujte s kolegy a nadřízenými pravidelně, i když pracujete z domova.
 • Buďte aktivní v týmu, i když pracujete z domova.
 • Buďte pozitivní, protože to vám pomůže zůstat motivovaní a produktivní.

⚪ Vnitřní komunikace a transparentnost. To znamená vytvořit kulturu otevřené komunikace. To je prostředí, ve kterém se všichni cítí bezpečně a díky tomu mohou sdílet své názory a nápady. To lze udělat například tím, že budou zaměstnanci pravidelně oslovováni o jejich zpětnou vazbu a názory. Firmy by měly používat různé kanály komunikace, aby se dostaly k zaměstnancům na různých místech a úrovních. To může zahrnovat: e-mail, intranet, sociální média a osobní schůzky.

A to skoro nejdůležitější. Byt transparentní o směřování firmy. Firmy by měly být transparentní o svých strategických cílech a plánech. To jediné totiž může pomoci lidem pochopit, jak jejich práce přispívá k úspěchu firmy, organizace či projektu.

👉 Co můžete udělat pro podporu vnitřní komunikace a transparentnosti?

 • Účastněte se schůzí a diskusí, abyste se dozvěděli o směřování firmy.
 • Čtěte interní komunikační kanály, abyste se dozvěděli o novinkách a událostech ve firmě.
 • Sdílejte své nápady a názory s kolegy a nadřízenými.
 • Buďte pozitivní a vstřícní v přístupu k vnitřní komunikaci.

Pracovní kultura je jako vztah. Pokud se o něj staráte, budou v něm všichni šťastnější a úspěšnější. Pokud jej zanedbáváte, budou všichni nespokojení a méně produktivní.

A všichni chceme mít vztah s někým, kdo nám věří a dává nám příležitost růst, že?

Foto: Wizard Michal by OpenAI DALL-E

Spokojený = Produktivní = Životaschopný

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz