Hlavní obsah
Psychologie

Koho podvádějí politici manipulátoři? Nás, anebo sami sebe?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wizard Michal by OpenAI DALL-E
10. 11. 11:13

Manipulativní jednání je projevem člověka, který chce za každou cenu dosáhnout svého, je zaslepený v postoji k určité situaci a zcela se uzavře všem argumentům, které vyjadřují odlišný názor.

Článek

Takový politik potom vnímá jakékoliv odlišné názory a postoje jako svoje osobní ohrožení, jako útok na sebe. A protože se necítí dostatečně uspokojený, začne manipulovat, aby ho dosáhl. Je pro něj způsob, jak dosáhnout uspokojení, i když toto uspokojení je často jen iluzorní. A taková manipulace může potom zdánlivě vypadat jako i projev lásky, jindy zase může jít o zřetelnou verbální agresi až po fyzické vyhrožování. Cílem je vždy dosáhnout svého cíle v domnění, že to dotyčného uspokojí.

A v tom je problém. Protože to uspokojení nedokáže skutečně prožít, je to pro něj začarovaný kruh. A tak se pouští do boje za to své znovu a znovu. Což si někteří lidé mylně vykládají jako vytrvalost, nadšení pro věc nebo zájem o blaho společnosti.

Manipulátor nechce podávat jasné a srozumitelné myšlenky, protože pro něj je výhodnější používat vždy jakousi informační mlhu, s pomocí které lze kdykoliv kohokoliv tlačit do pozice ty moje myšlenky nechápeš. S tím bývá právě u politiků často spojeno jakési skromné povznesení se nad věc, kterým manipulátor dává nenápadně najevo, že on má převahu, ale že jeho geniální myšlenky jen zůstávají u některých lidí nepochopené. No, a to přece to přece není jeho vina, že? Sysle a motýle!

Manipulátor nemůže a nechce odpovídat na přímé otázky přímými odpověďmi, protože to mu ubírá prostor pro manipulaci a by byl nucen říct konkrétní věci, které by mohly projevit rozporuplnost jeho sdělení. Manipulátor totiž používá sdělení účelově a není pro něj důležité, CO říká, ale JAK to říká. S jakou emocí v hlase a vášní prožitku v těle, to podle toho, na kterou cílovou skupinu voličů, chce právě zapůsobit.

Politici často používají nejednoznačné a vágní sdělení právě proto, aby se v budoucnu vyhnuli odpovědnosti za své činy. Proto je vhodné sledovat, jakým způsobem politická strana vyhodnocuje svůj politický program za určité časové období. taky je skvělé sledovat politiky, jak jsou konzistentní a zda převažují v jejich komunikaci s voliči pravdivé, či nepravdivé výroky. Poznáte tak snadno, kdo to s tím, co dělá myslí skutečně vážně.

Cílem tohoto článku je informovat čtenáře o tom, jak manipulátoři v politice fungují a jak se jim dá bránit. Takže opakování. POZOR! Důležité je pro manipulátory jen jedno! Jakého výsledku dosáhne! Nic jiného ho nezajímá! Volič nejméně ze všech. A proto tvrdí vždy to, co se mu právě hodí. Případné rozpory se svými dřívějšími prohlášeními neřeší, proto na přímé otázky téměř nikdy přímo neodpovídá.

A proč se mě, zrovna mě, ptáte na tu migraci pane redaktore? Když je politikovi položena nepříjemná otázka, odpovídá vyhýbavými odpověďmi anebo přímo zaútočí na ptajícího se novináře.

Například někteří politici často mluví o tom, že to, co dělají se děje v tzv. národním zájmu, aniž by upřesnili, co to znamená. To jim umožňuje prosazovat své vlastní zájmy za zástěrkou toho, že to je pro dobro země. Také se záměrně dovolávají vyšší autority, jako je Bůh, veřejné mínění, věda, nebo dokonce všeobecně známá pravda apod., aby dodali přesvědčivosti svým myšlenkám.

Prezentují jako objektivní fakta své osobní představy a diví se, nebo se blahosklonně usmívají tomu, že to prostě jen nechápete. A pokud se vám něco nelíbí, tak jste jen líní nebo neschopní! Voličům se přece nemá nic dokládat a vysvětlovat, ale má se jim vládnout! - taková je jejich představa demokracie.

Manipulativní politici často používají techniku ​​zrcadlení, kdy se snaží přesvědčit své oběti, pardon voliče, že mají stejné názory a hodnoty jako oni. To může být velmi účinné při budování důvěry a získávání souhlasu jejich podporovatelů, když se chtějí chopit moci. Proč myslíte, že používají tak často strach a obavy? No, aby vás přiměli udělat něco, co nechcete.

To vám takhle šikovný manipulátor podsune myšlenku, která se vás osobně dotýká, a když pátráte po tom, proč vám ji sděluje, začne vám vysvětlovat, že pouze reaguje na vaše postoje; že to, co vám říká, není z jeho hlavy, ale je to jen reakce na to, co jste mu sdělili.

Typickým sdělením manipulátora je, že on jen odráží vaše pocity a sdělení, a že to, co na něm vidíte negativního, je vlastně váš problém (myšlenka zrcadlení pochází ze starého Řecka, v mnoha směrech je pravdivá a užitečná, ale manipulátor ji využívá vždy účelově a vždy ve svůj prospěch).

Politici, kteří používají manipulativní techniky, jsou nebezpeční, protože mohou poškodit demokracii a zneužívat moc. Je důležité být si těchto technik vědom a kriticky posuzovat tvrzení politiků. Sami od sebe manipulátoři z politiky nezmizí. To, co je může udržovat v uctivém odstupu je náš zájem o veřejné dění a aktivní angažovanost v něm.

Jedním z nejdůležitějších nástrojů demokratické společnosti je možnost každého občana volit. Svým hlasem totiž ovlivňuje celospolečenskou situaci. Nejen proto je důležité zajímat se o dění kolem sebe. Potřebujeme se učit rozlišovat pravdu od lži, manipulaci od pravdivých informací. Přejeme si, aby politici vládli moudře a slušně komunikovali, ale pro dobře fungující společnost je nezbytné, aby s tímhle každý začal sám u sebe.

Důsledky manipulace politiků mohou být pro společnost i jednotlivce velmi závažné. Mohou vést k dezorientaci, ztrátě důvěry a podkopání demokracie.

Existuje několik důvodů, proč má manipulace v současnosti takový úspěch u mnoha lidí:

  • Rychlost a dostupnost informací. V dnešním světě je k dispozici obrovské množství informací, které je často obtížné zpracovat a kriticky posoudit. To je pro manipulátory výhodou, protože tak mohou snadno vyrábět a šířit dezinformace a lži, které se mohou zdát vysoce pravdivé.
  • Změna hodnot. V dnešní době je stále více lidí ochotno věřit informacím, které potvrzují jejich stávající přesvědčení. V zahlcení množstvím informací, které k němu zvenčí přicházejí přestane uplatňovat své kritické a logické myšlení. Pak se dá snadno cílit na emoce lidí a hrát na jejich strachy a obavy a vyvolávat hněv či zlost.
  • Rozdělení společnosti. A právě to, že se negativní emoce v komunikaci šíří až 5x rychleji, než ty pozitivní vede k tomu, že je v dnešní společnosti stále více lidí rozděleno do různých skupin, které mají až diametrálně odlišné názory a hodnoty.
  • A pokud budete takto šířit nenávist mezi jednotlivými částmi společnosti, naplňujete ono staré heslo: Rozděl a panuj! To, že jsou pak lidé rozdělení v základním náhledu na roli občanské společnosti, státu, EU, NATO a jiných struktur je pro manipulátory výhodou, protože mohou snadno šířit nenávist a polarizaci, které zase vede k tomu, že lidé budou méně kriticky uvažovat. A kruh zmaru se uzavírá.
Foto: Wizard Michal

Manipulace znamená, když nemám pod kontrolou sebe, chci mít pod kontrolou všechno a všechny ostatní, bez ohledu na to, co tím způsobím.

Je důležité si uvědomit, že manipulace není vždy vědomá. Někdy se lidé mohou nechat manipulovat, aniž by si to uvědomovali. Proto je brát zřetel na to, jak se manipulaci bránit:

  • Buďte si vědomi toho, že manipulace existuje.
  • Kriticky posuzujte informace, které přijímáte.
  • Nevěřte všemu, co slyšíte nebo čtete.
  • Při rozhodování vycházejte z vlastních zkušeností a názorů.
  • Nebojte se otázkami cílenými po smyslu dané činnosti zpochybňovat autority.
  • Buďte otevřeni novým informacím a názorům.

Manipulátoři v politice podvádějí nás i sami sebe. Podvádějí nás tím, že nás využívají ke svým vlastním cílům, které jsou často v rozporu s našimi zájmy.

Podvádějí sami sebe tím, že žijí v zajetí lží, strachu, zlosti, podvádění a dezinformací, které je ničí. Tento způsob života je totiž pro lidskou duši destruktivní.

Manipulátoři se tak stávají prázdnými a vykořeněnými bytostmi, které jsou schopny jen šířit zlo a nenávist. A takový člověk nemůže být dobrým politikem. A nemůže být ani dobrým člověkem.

Je to jen mrtvá duše, která je neschopna prožívat radost a pozitivně budovat společnost. Zabývat se jí je jen plýtvání časem a energií.

Proto je důležité se manipulaci bránit. A být si vědom toho, jak manipulátoři fungují. Jen když budeme sami sebe a naši společnost chránit před manipulací, můžeme společně budovat lepší svět.

Svět, ve kterém budou mít všichni možnost prožívat radost a pozitivně se rozvíjet. A být i přes svoje rozdílnosti spojeni něčím, co je přesahuje. Svět, ve kterém bude demokracie tou nejvyšší hodnotou a kde nebudou mít manipulátoři místo.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz