Hlavní obsah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Dlouholetý šéfredaktor časopisu Historické války, dále redaktor časopisů Živá historie či Tajemství české minulosti. Do těchto časopisů napsal stovky článků.

Vystudoval historii na FF MU se zaměřením na středověk, o němž také píše většinu článků – a to v podstatě od stěhování národů až po husitství a válku růží. Z tohoto širokého záběru ho nejvíce zajímá český vrcholný středověk, tedy 13. a 14. století pod vládou posledních Přemyslovců a Lucemburků.

Dále se věnuje starým Slovanům předvelkomoravského období, o nichž mu vyšla kniha Temné počátky českých dějin, aneb Odkud k nám přišli a jak žili první Slované, u nakladatelství Jan Melvil.

https://www.melvil.cz/kniha-temne-pocatky-ceskych-dejin/